Psykodynamisk kroppsterapi – Fysioterapeuterna

Välkommen till nätverket för Psykodynamisk Kroppsterapi!

Intressenätverket för PDK/PMF bildades 2007 i samband med att den tidigare PDK-föreningen lades ned.

Nätverket har en mail-lista som alla medlemmar kan få en kopia av. Vi har en Facebooksida som är öppen för allmänheten. Alla som vill kan via dessa forum dela med sig av aktuell information och bjuda in varandra till diskussioner kring gemensamma frågor mm.
Det finns även en lista på utövare som kan ta emot patienter för behandling. Listan är tillgänglig via kontaktlänken nedan.

Väd är PDK/PMF?

Psykodynamisk kroppsterapi (PDK)/psykomotorisk fysioterapi (PMF) är psykoterapeutiskt inriktad fysioterapi. Behandlingens övergripande målsättning är att förbättra fysisk och psykisk hälsa.

Vägen dit omfattar:
- att kunna uppfatta och förstå kroppens signaler
- att kunna reglera musklernas spänningsbalans
- att vara medveten om egna känslor och behov
- att kunna reglera och uttrycka känslor
- att kunna reglera stressnivå och vakenhetsgrad
- att ha god självkännedom och självkänsla
- att ha god förmåga att fungera i relationer

Innan en behandling påbörjas utförs en intervju för att kartlägga aktuella besvär och livssituation. En kroppslig undersökning genomförs för att se spänningsmönster, hållning och rörlighet.
Ibland görs också en mer systematisk kartläggning angående förhållningssätt och känslor. Behandlingen med individuellt anpassad målsättning läggs upp i samråd med patienten.

Forskning på området

Kirsti Monsen, leg sjukgymnast och leg psykolog i Norge – har genomfört en studie för att undersöka om behandling med psykodynamisk kroppsterapi kunde reducera somatiseringstendens hos kvinnor med fibromyalgi. Utfallet blev positivt.
I en annan studie har Monsen visat att grad av upplevd smärta, grad av ångest, depression och social tillbakadragenhet sänks genom behandling med psykodynamisk kroppsterapi.
En svensk studie, har genomförts av leg sjukgymnaster Adrienne Levy Berg, Ingegerd Johansson, Ingrid Rehnman och Signe Stryjan. Målgruppen var patienter med generaliserad ångest och resultaten visade att PDK hade god effekt i form av minskade psykiska och fysiska symptom.

Kontaktpersoner

Ingrid Rehnman har arbetat som legitimerad sjukgymnast inom psykiatrisk vård sedan 1985, därefter i psykiatrisk öppenvård. PDK-examen 1997 och är också Legitimerad psykoterapeut.

Kontakt: ingrid.rehnman@lsrpsyk.se

Karin Hammarlid är legitimerad sjukgymnast sedan 2004, PMF-utbildad 2005

 För dig som vill veta mer, se länkarna nedan: