Verksamhet – Fysioterapeuterna

Verksamhet

Här publiceras information om sektionen och dess verksamhet.

Målsättning

Sektionen för Fysioterapeuter inom Mental Hälsa har som målsättning att inom intresseområdet:

  • bidra till att formulera fysioterapeutens yrkesroll
  • arbeta för utveckling och spridning av fysioterapeutisk metodik inom vårt område
  • verka för kvalificerad grundutbildning, metodutveckling och forskning samt fortbildning inom området
  • öka den allmänna kunskapen kring fysioterapi inom Mental Hälsa 
  • öka samarbetet med andra arbetsgrupper nationellt och internationellt

Sektionen arbetar just nu fördjupad med att

  • tydliggöra fysioterapeuternas roll inom Mental Hälsa
  • kartlägga evidens och kompetens för vårt område och
  • profilera fysioterapeuternas arbere inom Mental Hälsa utåt.

Sektionen anordnar kurser, workshops och konferenser, särskilt i samband med sektionens höst- eller vårmöten. Vi deltar i Fysioterapi och andra konferenser/kongresser med föreläsningar och abstracts.
Medlemmarna kan få hjälp av sektionen att själva anordna kurser i sektionens regi.