2013-03-25 13:53

Utbildningsdagar vid höst- och årsmöten

Här publicerar sektionen en kort sammanfattning av de utbildningar eller föreläsningar som har anordnats i samband med höst- och årsmöten. Länken till föreläsningar/pp-bilder ligger bara kvar under begränsad tid efter möten.

Årsmöte 2019 och utbildningsdag med tema Primärvård i Stockholm


29. mars höll sektionen för Mental Hälsa tillsammans med Primärvårdssektionen en utbildningsdag på Van der Nootska Palatset i Stockholm med tema "Psykisk ohälsa inom primärvården - fysioterapeuten som en viktig resurs i bedömning och behandling". 

Utbildningsdagen var välbesökt med 130 anmälda och både föreläsningarna och arrangemanget uppskattades mycket av deltagarna. För att se dagens program se nedan. 
Efter föreläsarnas begäran delades pp-bilderna enbart med utbildningsdagens deltagare. 

 

Höstmöte 2018 och Dans för Hälsa i Örebro

11.-12.10. arrangerade sektionen i samarbete med Anna Duberg en instruktörsutbildning inom Dans för Hälsa för enbart fysioterapeuter som arbetar inom Mental Hälsa - den första kursen i denna form. Utbildningen var mycket uppskattad och deltagarna lämnade Örebro inspirerade till att sprida denna fantastiska - och noggrant beforskade - metoden för att nå särskilt ungdomar med psykisk ohälsa.

Är du som inte gått kursen intresserad, gå gärna in på länken nedan för att få mer information via Dans för Hälsas hemsida!

Dans för Hälsa

Ett tiotal medlammar samlades på torsdag kvällen i form av ett litet höstmöte med fokus på samverkan och diskuterade behoven och möjligheter. Här kan du ta del av vad som framkom i diskussionerna. 

Diskussion kring temat samverkan

 

Utbildningsdag och Årsmöte 2018 i Göteborg

Tack till alla som kom till denna intressanta dag med tema "Att genom fysioterapi främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - en tillitsskapande process". Och ett stort tack till alla föreläsarna som presenterade delar av sin kliniska vardag och verksamhet eller sin forskning på ett mycket inspirerande sätt!

Program

Presentation av föreläsarna

"Fysioterapi för barn och ungdom ... " - Ulrika Wallbing

"När kroppen flyr. ... " - Tove Bergström & Dauko Ramsauer

"Dans & Yoga för psykisk hälsa och minskad smärta ... " - Anna Duberg

"Genusmedveten och ungdomsvänlig fysioterapi ..." - Maria Strömbäck

 

Fysioterapi 2017 och höstmöte för sektionen

Tack för aktivt deltagande i både fysioterapi 2017 och på vårt höstmöte!

Vilka intensiva dagar vi har haft!
Tack alla som kom och hälsade på oss i vår monter under Fysioterapi 2017!

Och särskilt stort tack till er som tog er tid för att komma på Höstmötet en vardag kväll och bidrog med intressanta reflexioner kring temat "Vad innebär begreppet 'Rörelse' för dig som arbetar inom Mental Hälsa?". Härligt att känna detta gemensamma engagemang!
Här kan du läsa ett axplock utav det som har diskuterats under kvällen.

"Vad innebär rörelse för dig?"

Samt en sammanfattning som har gjorts av styrelsen och tagits upp på Professionsrådet i november:

Styrelsens sammanfatting

Även vår utbildningsdag med Per, Britt och Kirsti blev mycket lyckad och verkade vara uppskattad av deltagarna! Tyvärr har vi inte tillåtelse att lägga ut pp-bilder från utbildningsdagen på vår hemsida, dock kan vi varmt rekommendera att titta in på deras hemsida

 

Årsmöte i Göteborg 2017 - "Smärtkongress" tillsammans med Smärtsektionen

Stort tack till de fantastiska föreläsarna under denna givande helg och förstås till alla medlemmarna som tog sig till Göteborg och bidrog med sina frågor, erfarenheter och tankar kring detta svåra ämne!

Under helgen har vi fått fördjupad inblick i smärtfysiologi och mekanismerna bakom funktionella tillstånd samt tankar, teorier och förslag kring behandling av patienter med långvarig smärttillstånd.

Mentaliseringsteorin gav ytterligare en viktig utvecklingspsykologisk dimension att se på problematiken och ett sådant förhållningssätt i patientkontakten.

Smärta vid endometrios och hur smärta kan påverka patientens sexuella funktion och därmed relationer lyftes som en mycket viktig och ofta bortglömd aspekt.

Höstmöte i Stockholm 2016

Vi vill tacka alla våra medlemmar som kom till höstmötet - roligt att vi blev så många! - och särskilt stort tack till Riita Keskinen-Rosenquist som höll en mycket intressant och givande föreläsning om mekanismerna kring och fysioterapeutisk behandling vid trauma.

Årsmöte i Göteborg 2016

Årsmöte och utbildningsdag med fokus på fysioterapeutiska interventioner vid depression. Vi tackar våra medlemmar för den fantatiska uppslutningen (över 100 deltagare!) och alla föreläsare för mycket intressanta bidrag!

Höstmöte i Stockholm 2015

Höstmötet 2015 ägde rum i samband med Fysioterapi 2015 den 21-23 oktober i Stockholm på Waterfront Congress Center. Styrelsen var mycket glada för att se att vi blev så många, ca 40 st. Det var särskilt roligt att se att det kom deltagare från hela landet! Under höstmötet fanns även tillfälle för mingel där sektionen bjöd på mat och dryck.
Under mötet presenterades nätverket för doktorander och forskande fysioterapeuter. Vi redovisade även resultatet av sektionens kartläggning; hur är läget för fysioterapeuter inom Mental Hälsa? Det senare startade en livlig diskussion bland medlemmarna.

Höstmötet i Göteborg 2014

Mötet livesändes via nätet. Lena Hedlund presenterade sin avhandling och vi bjöd in till storgruppsdiskussion kring ämnet "Fysioterapeutens Roll inom Mental Hälsa".Då styrelsen i detta läge var fåtalig försökte vi värva medlemmar och lyckades med det!