Profilering

Ett av styrelsens mål är att tydliggöra fysioterapeutens roll inom Mental Hälsa. Här kan du hitta befintligt material och följa vårt arbete.

Broschyr 2015

Fysioterapi med inriktning mot mental hälsa 2015- broschyr, A5 format, tryckfärdigversion

Hissargumentskort 2015 

Hissargumentkort 2015- visitkort, tryckfärdigversion

Material

Här hittar du material där fysioterapi inom mental hälsa beskrivits:
Psykiatri och psykosomatik - kunskapsområde inom sjukgymnastiken

Här hittar du material där fysioterapi beskrivits:
Sjukgymnastik som ämne och profession.

Dialog med regeringens samordnare

Representanter från styrelsen, förbundet centralt och sakkuniga inom området fysioterapeuter inom mental hälsa träffade regeringens nationella samordnare kring insatser mot psykisk ohälsa Kerstin Evelius våren 2015 för en dialog.

Klicka här för att läsa en sammanfattning