2021-01-04 15:18

Information inför Års- och Höstmöten

Här publiceras all viktig information inför Års- och Höstmöten

Digitalt Årsmötet 2021 och Utbildningsdag - lördagen, 13. mars

Restriktionerna på grund av pandemin håller i sig och därför kommer sektionen även i år att hålla sitt årsmöte digitalt via plattformen TEAMS. 

Efter höstmötet och utbildningsfilmerna kring fysiologiska reglersystem med Tomas Waldegren och Matilda Öjen har vi i styrelsen fått mycket positiv feedback och önskan om att både få tillgång till filmerna igen samt även få fler föreläsningar inom ämnet. 

Dessa önskemål vill vi ta vara på och därför kommer Tomas och Matilda fortsätta sin utbildningsserie i samband med vårt årsmöte lördagen den 13. mars och hålla i två föreläsningsmoduler med titel

"Psykomotoriska störningar - Ett fönster till patientens mående.
Beteendemässiga och fysiologiska förklaringsmodeller."

Efter föreläsningsfilmerna och årsmötet kommer det även att finnas möjlighet att ställa frågor till Tomas och Matilda under en särskilt avsatt diskussionstimme.
De tidigare filmerna kommer att vara tillgängliga under två veckor innan årsmötet (från lördag, 27/2). De nya filmerna kommer att ligga kvar på hemsidan i en vecka efter årsmötet (till söndag 21/3)

Program för årsmötesdagen

Anmälan till dagen - i arbete - sista anmälningsdag fre 5/3

Länken till TEAMS-mötet - läggs ut några dagar innan Årsmötet

Årsmöteshandlingar - i arbete