Information inför Års- och Höstmöten – Fysioterapeuterna

2021-01-04 15:18

Information inför Års- och Höstmöten

Här publiceras all viktig information inför Års- och Höstmöten

"Fysisk aktivitet och träning vid psykisk ohälsa - därför behövs fysioterapeuten"

I samband med Fysioterapi 2021 bjuder Sektionen för Mental Hälsa in till en utbildningsdag (halvdag) där fysioterapeutens specifika kompetens kring fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa/psykiatriska tillstånd står i fokus.

Vad är egentligen kvalificerad rådgivning och bedömning kring fysisk aktivitet vid tillstånd som ADHD, depression, ångest, PTSD och ätstörningar? Hur kan fysisk aktivitet vara en del av behandlingen och vad är viktigt att tänka på när det gäller fysisk aktivitet för patienter med psykisk ohälsa/psykiatriska tillstånd?

Föreläsare:

Lena Axelsson Svedell, leg.fysioterapeut, doktorand på Örebro Universitet, kliniskt verksam inom psykiatrin. Lena forskar om ADHD och fysisk aktivitet och gör just nu en interventionsstudie med RCT-design.

Angneta Lindegård Andersson, docent i folkhälsovetenskap, Institutet för Stressmedicin. Agneta har bland annat forskat om fysisk aktivitet vid utmattningssyndrom.

Marit Danielssen, leg.fysioterapeut, Phd, klinisk verksam inom ätstörningsvården och forskare vid Universitet i Trondheim. Marit har bland annat forskat om fysisk aktivitet vid ätstörningar.

Förutom föreläsningar kommer det att hållas en paneldiskussion där temat för dagen står i fokus.

Varmt välkomna!

Gällande höstmötet:

Styrelsen har beslutat att det tidigare planerade höstmötet under Fysioterapi 2021
ställs in, dels pga att det digitala formatet på Fysioterapi 2021 gör det svårt för oss att samla våra medlemmar vid en viss tidpunkt och dels för att huvudfokus för höstmötet var presentationen av Utbildningskomittén. Då vi fortfarande inte vet vad i den nya Specialistordningen som kommer att ligga på sektionerna vill vi avvakta tills vi får tydligare direktiv från förbundet centralt och frågan kommer istället att avhandlas på nästa årsmöte våren 2022.