Sektionen för neurologi

Sektionen för neurologi har som uppgift att ge inspiration och sprida kunskap till fysioterapeuter som arbetar med och/eller har ett intresse för neurologiska skador och sjukdomar.

Vi vill stimulera och ge stöd till utveckling och fördjupning av såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området. Sektionens styrelse flyttar mellan olika delar av landet för att få så stor spridning av intresse och deltagande som möjlig. Styrelsen sitter på 4 år.

Under vårt årsmöte, den 29 mars 2019, valdes den nya styrelsen in som utgår från Göteborg. Styrelsen från Örebro tackar för dessa år och önskar Göteborgsgänget lycka till!! Lär mer om den nya styrelsen under fliken "styrelsen".

Sektionen för Neurologi delar varje år ut ett stipendium. Stipendiet kan ansökas endast av medlem i Fysioterapeuterna Sektionen för Neurologi. Totala summan för stipendiet är 50 000 kronor, max belopp per sökande är 20 000 kronor, lägsta summan att ansöka är 1000 kronor. Stipendiet ges inte för redan avslutade projekt. Ansökan ska skickas till Sektionen för neurologis ordförande.

Sektionens stipendium

Vi vill stimulera och ge stöd till utveckling och fördjupning av såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området.Sektionens styrelse flyttar mellan olika delar av landet för att få så stor spridning av intresse och deltagande som möjligt.

Sektionen bedriver kvalificerad fortbildning genom att arrangera heldagsutbildning och olika fortbildningsarrangemang, bla i samband med årsmötet. Genom ett årligen återkommande stipendium vill sektionen stimulera till forskning och utveckling. Vår hemsida ska vara ett forum där du ska kunna hitta inspiration, kunskap och kontakter!

Aktuellt

Årsmöte med utbildningsdag 2020

2019-11-18 22:00

Sektionen för Neurologi

Fysioterapi 2019

2019-11-15 10:45

Utbildning

2019-10-08 21:28

Kalendarium
jan
30

30 januari 2020

Nätverk stroke

Länssjkhuset Ryhov, Jönköping

Utbildning

mar
20

20 mars 2020

Ridefysioterapi

Plats: Norge Oslo

Extern arrangör

Glöm inte att med jämna mellanrum titta på rubrikerna  Aktuellt och Kalendarium. Där lägger vi ut det mesta av den löpande informationen som kan vara av intresse!

Vill Du bli medlem i sektionen för neurologi?

Sektionstillhörighet och inbetalning administreras centralt i förbundet.