Neurologi – Fysioterapeuterna

Sektionen för neurologi

Sektionen för neurologi har som uppgift att ge inspiration och sprida kunskap till fysioterapeuter som arbetar med och/eller har ett intresse för neurologiska skador och sjukdomar.

Vi vill stimulera och ge stöd till utveckling och fördjupning av såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området. Sektionens styrelse flyttar mellan olika delar av landet för att få så stor spridning av intresse och deltagande som möjlig. Styrelsen sitter på 4 år och är sedan årsmötet 2019 lokaliserad i Göteborg. 

Sektionen bedriver kvalificerad fortbildning genom att arrangera heldagsutbildning och olika fortbildningsarrangemang, bla i samband med årsmötet. Genom ett årligen återkommande stipendium vill sektionen stimulera till forskning och utveckling. Vår hemsida ska vara ett forum där du ska kunna hitta inspiration, kunskap och kontakter! 

Kontakta oss gärna 

neurologi@fysioterapeuterna.se

Aktuellt

Postcovid 19/5

2021-05-25 17:07

Kommande disputationer

2019-09-12 21:53

Twitter

2019-09-12 21:10

Kalendarium

dec
09

09 december 2021 – 10 december 2021

Nordic Facial Nerve meeting

Plats : Uppsala

Extern arrangör

feb
03

03 februari 2022

Årsmöte och utbildningsdag

Plats: Digitalt

Sektionen för Neurologi

mar
10

10 mars 2022

MS Forum

Stockholm

Sektionen för Neurologi

maj
05

05 maj 2022 – 07 maj 2022

Nordiska ryggmärgsskadekonferensen NoSCoS

Plats:Solna

Extern arrangör

Glöm inte att med jämna mellanrum titta på rubrikerna  Aktuellt och Kalendarium. Där lägger vi ut det mesta av den löpande informationen som kan vara av intresse!

Vill Du bli medlem i sektionen för neurologi?

Sektionstillhörighet och inbetalning administreras centralt i förbundet.