Sektionen för neurologi

Sektionen för neurologi har som uppgift att ge inspiration och sprida kunskap till fysioterapeuter som arbetar med och/eller har ett intresse för neurologiska skador och sjukdomar.

 

  

Välkommen till sektionens årsmöte och utbildningsdag 29 mars 2019. Utbildningsdagen har tema Hjärntrötthet; träning och behandling

 

08:30                          Årsmöte

09:00                         Kaffe och registrering 

09:30-11.30                Kan konditionsträning vara en intervention vid hjärntrötthet efter stroke                                   Anna Bråndal                                                   

11.30-13.00                 Lunch på egen hand 

13:00-16.00                ”Vad är hjärntrötthet – forskning, nya rön, strategier och behandling”

(ca 14:30 kaffe)           Lars Rönnbäck 

När:  Fredag 29 mars 2019.

Var: Göteborgs Universitet, Hälsovetarbacken. Gatuadressen är Arvid Wallgrens backe, hus2, Entré F. Salen 2119 ligger direkt till höger vid entré F.

Närmaste busshållplats är Annedalskyrkan, närmaste spårvagnshållplats är Sahlgrenskas huvudentré eller Linnéplatsen. P-platser syns på kartan över Medicinareberget (se sid 2). 

Om dagen

Antalet platser är begränsade.

Utbildningsdagen är kostnadsfri för medlemmar i Fysioterapeuterna. För dig som inte är medlem är kostnaden 1000 kr, som faktureras i efterhand.

För- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch på egen hand.

Anmälan är bindande och ska ske senast den 8 mars, via mail till neurologi@fysioterapeuterna.se.

I anmälan ska framgå namn, e-postadress, medlemsnummer  och önskemål om specialkost. Du som inte är medlem anger fakturaadress med eventuell referens.

Sektionen för Neurologi delar varje år ut ett stipendium. Stipendiet kan ansökas endast av medlem i Fysioterapeuterna Sektionen för Neurologi. Totala summan för stipendiet är 50 000 kronor, max belopp per sökande är 20 000 kronor, lägsta summan att ansöka är 1000 kronor. Stipendiet ges inte för redan avslutade projekt. Ansökan ska skickas till Sektionen för Neurologis ordförande.

Läs mer här; PDF- dokument med information och karta

Vi vill stimulera och ge stöd till utveckling och fördjupning av såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området.Sektionens styrelse flyttar mellan olika delar av landet för att få så stor spridning av intresse och deltagande som möjligt. För närvarande finns styrelsen i Örebro.

Sektionen bedriver kvalificerad fortbildning genom att arrangera heldagsutbildning och olika fortbildningsarrangemang, bla i samband med årsmötet. Genom ett årligen återkommande stipendium vill sektionen stimulera till forskning och utveckling. Vår hemsida ska vara ett forum där du ska kunna hitta inspiration, kunskap och kontakter!

Aktuellt

Dags att söka stipendie!

2018-10-16 07:58

Sektionen för Neurologi

Styrelsemedlemmar sökes!

2018-10-16 07:57

Sektionen för Neurologi

Kalendarium
mar
29

29 mars 2019

Årsmöte 29/3

Göteborg

Sektionen för Neurologi

jun
03

03 juni 2019

Neurorehabilitering

Danmark

Sektionen för Neurologi

Glöm inte att med jämna mellanrum titta på rubrikerna  Aktuellt och Kalendarium. Där lägger vi ut det mesta av den löpande informationen som kan vara av intresse!

Vill Du bli medlem i sektionen för neurologi?

Sektionstillhörighet och inbetalning administreras centralt i förbundet.