Neurologi – Fysioterapeuterna

Sektionen för neurologi

Sektionen för neurologi har som uppgift att ge inspiration och sprida kunskap till fysioterapeuter som arbetar med och/eller har ett intresse för neurologiska skador och sjukdomar.

Vi vill stimulera och ge stöd till utveckling och fördjupning av såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området. Sektionens styrelse flyttar mellan olika delar av landet för att få så stor spridning av intresse och deltagande som möjlig. Styrelsen sitter på 4 år och är sedan årsmötet 2019 lokaliserad i Göteborg. 

Sektionen bedriver kvalificerad fortbildning genom att arrangera heldagsutbildning och olika fortbildningsarrangemang, bla i samband med årsmötet. Genom ett årligen återkommande stipendium vill sektionen stimulera till forskning och utveckling. Vår hemsida ska vara ett forum där du ska kunna hitta inspiration, kunskap och kontakter!

Aktuellt

Hjälp önskas till forskning

2021-02-11 18:30

Hjälp till med examensarbete

2021-02-02 13:22

Kommande disputationer

2019-09-12 21:53

Kalendarium

mar
12

12 mars 2021

European life after stroke Forum

Digitalt

Extern arrangör, Utbildning

mar
25

25 mars 2021

Årsmöte och utbildningsdag

Plats: Digitalt

Sektionen för Neurologi

nov
18

18 november 2021 – 19 november 2021

MS Forum - flyttat till 2021

Plats: Stockholm

Extern arrangör

Glöm inte att med jämna mellanrum titta på rubrikerna  Aktuellt och Kalendarium. Där lägger vi ut det mesta av den löpande informationen som kan vara av intresse!

Vill Du bli medlem i sektionen för neurologi?

Sektionstillhörighet och inbetalning administreras centralt i förbundet.