Sektionen för neurologi

Sektionen för neurologi har som uppgift att ge inspiration och sprida kunskap till fysioterapeuter som arbetar med och/eller har ett intresse för neurologiska skador och sjukdomar.

Hjärtligt välkommen till årsmöte och utbildningsdag i

                        Göteborg 29 mars 2019!

I år går det även att följa dagen på länk, läs nedan!

 

Här kommer information om videosändningen till årsmöte och utbildningsdag den 29 mars. Vi har tyvärr ingen teknikersupport utan håller tummarna för att det ska fungera. Sändningen är live och går inte att spara eller gå in senare och lyssna.

Använd helst Chrome som webbläsare. Kopiera in länken i adressfältet. Stäng av mikrofon på din dator så inga störande ljud hörs i sändningen.

Du får sprida detta mail till intresserade kollegor.

https://join.meet.gu.se/webapp/#/webbapp?conference=SA.2119

Hälsningar

Styrelsen för sektionen för neurologi

 

Sektionen för Neurologi delar varje år ut ett stipendium. Stipendiet kan ansökas endast av medlem i Fysioterapeuterna Sektionen för Neurologi. Totala summan för stipendiet är 50 000 kronor, max belopp per sökande är 20 000 kronor, lägsta summan att ansöka är 1000 kronor. Stipendiet ges inte för redan avslutade projekt. Ansökan ska skickas till Sektionen för Neurologis ordförande.

Sektionens stipendium

Vi vill stimulera och ge stöd till utveckling och fördjupning av såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området.Sektionens styrelse flyttar mellan olika delar av landet för att få så stor spridning av intresse och deltagande som möjligt. För närvarande finns styrelsen i Örebro.

Sektionen bedriver kvalificerad fortbildning genom att arrangera heldagsutbildning och olika fortbildningsarrangemang, bla i samband med årsmötet. Genom ett årligen återkommande stipendium vill sektionen stimulera till forskning och utveckling. Vår hemsida ska vara ett forum där du ska kunna hitta inspiration, kunskap och kontakter!

Aktuellt

Årsmöte 2019

2019-01-24 15:02

Sektionen för Neurologi

Stipendiater 2018

2019-01-24 14:45

Sektionen för Neurologi

Dags att söka stipendie!

2018-10-16 07:58

Sektionen för Neurologi

Kalendarium
mar
26

26 mars 2019

Cervikal dystoni-utbildning

Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Sektionen för Neurologi

mar
29

29 mars 2019

Årsmöte 29/3

Göteborg

Sektionen för Neurologi

jun
03

03 juni 2019

Neurorehabilitering

Danmark

Sektionen för Neurologi

Glöm inte att med jämna mellanrum titta på rubrikerna  Aktuellt och Kalendarium. Där lägger vi ut det mesta av den löpande informationen som kan vara av intresse!

Vill Du bli medlem i sektionen för neurologi?

Sektionstillhörighet och inbetalning administreras centralt i förbundet.