Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Ambitionen är att här på Neurologisektionens hemsida ge information av intresse för medlemmarna.

Snabbast kommer du i kontakt med oss via ett mail.

neurologi@fysioterapeuterna.se

När vi som sektion ombeds att lämna in våra synpunkter i någon fråga är vi intresserade av input även från medlemmar utanför styrelsen, eventuellt med specialistkompetens inom något område som styrelsen inte täcker. Är du medlem och önskar vara vår kontaktperson, vänligen, hör av dig. 

Arbetet med specialistutbildningen pågår för fullt och inför detta uppskattas kontaktuppgifter till erfarna handledare av blivande specialister inom Neurologi.

Hjälp stroke forskningen

2022-01-14 08:00

Inbjudan till samtliga fysioterapeuter att vara delaktiga i enkätstudie gällande strokerehabilite...

Postcovid 19/5

2021-05-25 17:07

Sammanfattning av dagen

Kommande disputationer

2019-09-12 21:53

Om du är på gång att disputera har du möjlighet att kontakta sektionen så kan vi annonsera här i...

Twitter

2019-09-12 21:10

Sektionen för Neurologi finns nu på Twitter

Neurologinyheter från NIS

Läs de senaste nyheter här: