Aktuellt

Ambitionen är att här på Neurologisektionens hemsida ge information av intresse för medlemmarna.

När vi som sektion ombeds att lämna in våra synpunkter i någon fråga är vi intresserade av input även från medlemmar utanför styrelsen, eventuellt med specialistkompetens inom något område som styrelsen inte täcker. Är du medlem och önskar vara vår kontaktperson, vänligen, hör av dig. 

Vår styrelse har under året drabbas av 2 avhopp, inför årsmötet 27 mars behöver valberedningen få nya kandidater som vill bidra till en komplett styrelse. Är det kanske du som är vår nästa styrelsemedlem? Maila då till oss. 

Arbetet med specialistutbildningen pågår för fullt och inför detta uppskattas kontaktuppgifter till erfarna handledare av blivande specialister inom Neurologi.

neurologi@fysioterapeuterna.se

Fysioterapi 2019

2019-11-15 10:45

Hjärnans plasticitet och återhämtning efter stroke med fokus på arm- och handfunktion – Hur kan v...

Utbildning

2019-10-08 21:28

Göteborgs universitet kommer att anordna ett antal uppdragsutbildningar inom neurologi under våre...

Kommande disputationer

2019-09-12 21:53

Om du är på gång att disputera har du möjlighet att kontakta sektionen så kan vi annonsera här i...

Twitter

2019-09-12 21:10

Sektionen för Neurologi finns nu på Twitter

Årsmöte 2019

2019-01-24 15:02

Stort tack till alla medlemmar som kom till sektionens årsmöte och utbildningsdag 29 mars 2019

Sektionen för Neurologi

Neurologinyheter från NIS

Läs de senaste nyheter här: