Aktuellt

Ambitionen är att här på Neurologisektionens hemsida ge information av intresse för medlemmarna, inkom gärna med tips. Även förslag på ämne/föreläsare till utbildningsdag som planeras till våren 2020 välkomnas. När vi som sektion ombeds att lämna in våra synpunkter i någon fråga är vi intresserade av input även från medlemmar utanför styrelsen, eventuellt med specialistkompetens inom något område som styrelsen inte täcker. Är du medlem och önskar vara vår kontaktperson, vänligen, hör av dig. 

Till hösten intensifieras arbetet med specialistutbildningen och inför detta uppskattas kontaktuppgifter till erfarna handledare av blivande specialister inom Neurologi.

neurologi@fysioterapeuterna.se

Utbildning

2019-10-08 21:28

Göteborgs universitet kommer att anordna ett antal uppdragsutbildningar inom neurologi under våre...

Kommande disputationer

2019-09-12 21:53

Om du är på gång att disputera har du möjlighet att kontakta sektionen så kan vi annonsera här i...

Twitter

2019-09-12 21:10

Sektionen för Neurologi finns nu på Twitter

Årsmöte 2019

2019-01-24 15:02

Stort tack till alla medlemmar som kom till sektionens årsmöte och utbildningsdag 29 mars 2019

Sektionen för Neurologi

Stipendiater 2018

2019-01-24 14:45

Ett stort grattis till våra stipendiater

Sektionen för Neurologi

Neurologinyheter från NIS

Läs de senaste nyheter här: