2019-11-18 22:00

Sektionen för Neurologi

Årsmöte med utbildningsdag

27 mars 2020

Varmt välkomna på utbildningsdag och årsmöte i Göteborg.

 

Dagen kommer att handla om Yrsel, inriktad på central yrsel och postural kontroll. 

Läs mer i kallelsen som beskriver hållpunkter under dagen och vilka föreläsare som delar med sig av sina kunskaper. 

Under årsmötet har samtliga medlemmar i sektionen rösträtt och chans att påverka kommande uppdrag för sektionen år 2020.

 

2 x fika ingår, lunch sker på egen hand till självkostnadspris.

Senaste nyheterna

Årsmöte med utbildningsdag

2019-11-18 22:00

Sektionen för Neurologi

27 mars 2020

Fysioterapi 2019

2019-11-15 10:45

Hjärnans plasticitet och återhämtning efter stroke med fokus på arm- och handfunktion – Hur kan v...

Utbildning

2019-10-08 21:28

Göteborgs universitet kommer att anordna ett antal uppdragsutbildningar inom neurologi under våre...

Kommande disputationer

2019-09-12 21:53

Om du är på gång att disputera har du möjlighet att kontakta sektionen så kan vi annonsera här i...

Twitter

2019-09-12 21:10

Sektionen för Neurologi finns nu på Twitter