Bok om cervikal dystoni och spasticitet

"Muskler i obalans" är en nyskriven bok om tonusproblematik och består av två delar, cervikal dystoni och spasticitet. Den riktar sig främst till fysioterapeuter/sjukgymnaster, men också till andra professioner inom området. 

Det finns en stor efterfrågan på kliniskt tillämpbar kunskap kring dessa diagnosgrupper, och syftet med boken är att ge ett underlag till förbättrad bedömning och behandling. Innehållet utgår från klinisk erfarenhet baserad på vetenskaplig grund. I boken finns även många konkreta och illustrerade exempel på fysioterapeutiska övningar. 

Boken är skriven av fysioterapeut Johanna Blom, som arbetar på neurologisk avdelning och mottagning vid Skånes Universitetssjukhus, i Malmö. Hon har lång erfarenhet av patienter med såväl dystoni som spasticitet, och är en ofta anlitad föreläsare och kursledare inom dessa områden.  

Boken kan beställas via mejl: johanna.blom@skane.se.