Förslag till utbildning

Inför kommande utbildningsdag under våren 2020 önskar styrelsen få in förslag på ämnen/föreläsare. Vad vill just du veta mer om inom neurologins värld?

Styrelsen kommer att ta alla förslag i beaktande och hoppas att vår utbildningsdag ger ny kunskap som vi fysioterapeuter har glädje av i vår vardag.

Maila gärna förslag till:

neurologi@fysioterapeterna.se