Hjälp stroke forskningen – Fysioterapeuterna

2022-01-14 08:00

Hjälp stroke forskningen

Inbjudan till samtliga fysioterapeuter att vara delaktiga i enkätstudie gällande strokerehabilitering

Kartläggning av hur rehabiliteringsåtgärder enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke har implementerats i Sverige.

Ta först del av informationsbrevet.

Besvara sedan enkäten. Tidsåtgång ca 15 minuter. 

Senaste nyheterna

Hjälp stroke forskningen

2022-01-14 08:00

Inbjudan till samtliga fysioterapeuter att vara delaktiga i enkätstudie gällande strokerehabilite...

Postcovid 19/5

2021-05-25 17:07

Sammanfattning av dagen

Kommande disputationer

2019-09-12 21:53

Om du är på gång att disputera har du möjlighet att kontakta sektionen så kan vi annonsera här i...

Twitter

2019-09-12 21:10

Sektionen för Neurologi finns nu på Twitter