Hjälp till med examensarbete – Fysioterapeuterna

2021-02-02 13:22

Hjälp till med examensarbete

Kollegor sökes att hjälpa en student med examensarbete.

Arbetar du inom kommunrehab/hemsjukvård så kan du vara behjälplig. 

Julian går termin 6 på Mälardalens högskola, skriver examensarbete som handlar om hur fysioterapeuter inom hemrehabiltering upplever att de arbetar med målsättning för patienter med stroke. 

Julian kommer att kontakta er för att genomföra en intrevju som tar ca 20-30 minuter.

Skriv ett mail till Julian och ange ditt intresse. 

julianwolffostman@gmail.com

Läs mer i informationsbrevet nedan

Informationsbrev

Bakgrund och syfte
Hej, mitt namn är Julian Wolff Östman och jag studerar vid fysioterapeutprogrammet på
Mälardalens högskola. Denna intervjustudie är mitt examensarbete vars syfte är att
undersöka hur fysioterapeuter inom hemrehabilitering upplever arbetet med målsättning för
patienter som rehabiliteras efter stroke. Att sätta mål tillsammans med patienter har
generellt visats vara en viktig faktor för lyckad rehabilitering
Förfrågan om deltagande
Med detta informationsbrev tillfrågas du att delta i denna studie eftersom du arbetar med
patienter som haft stroke. Du tillfrågas eftersom jag har fått ditt namn från din
verksamhetschef.
Förutsättningar för deltagande
Fysioterapeut som arbetar minst 50% inom hemsjukvård. Du ska ha minst 1 års erfarenhet
med att jobba med strokerehabilitering.
Studiens praktiska genomförande
Med tanke på pågående pandemi så kommer intervjuer utföras via digitala videosamtal som
Zoom, Microsoft Teams eller via telefonsamtal. Intervjun kommer att spelas in. Intervjun
kommer genomföras utifrån en intervjuguide med öppna frågor. Intervjun beräknas ta 30 -
45 minuter. Inspelningarna kommer föras över till och förvaras på en lösenordskyddad dator
och kommer att raderas när examensarbetet är klart och godkänt. Intervjun kommer sedan
skrivas ut i text-filer som kodas och lagras enligt GDPR. Textmaterialet kommer raderas när
examensarbetet är godkänt.
Konfidentialitet
För varje deltagare i studien kommer namnet ersättas med en kod. Dina intervjusvar
kommer inte heller kunna nås eller läsas av obehöriga utan kommer endast behandlas av
studieförfattaren och handledaren. Varken ditt namn eller din arbetsplats kommer namnges i
examensarbetet. Vid godkänt examensarbete kommer ljud- och textfiler med
intervjumaterial raderas

Senaste nyheterna

Hjälp önskas till forskning

2021-02-11 18:30

Utveckling av digitala rehab för personer med Stroke och TIA

Utbildning vid Parkinsons sjukdom 4,5 hp VT21

2021-02-02 13:28

Det finns platser kvar  till kursen  Träning vid Parkinsons sjukdom- från teori till klinisk...

Hjälp till med examensarbete

2021-02-02 13:22

Kollegor sökes att hjälpa en student med examensarbete.

Kommande disputationer

2019-09-12 21:53

Om du är på gång att disputera har du möjlighet att kontakta sektionen så kan vi annonsera här i...

Twitter

2019-09-12 21:10

Sektionen för Neurologi finns nu på Twitter