Ospecifik ländryggsmärta – Fysioterapeuterna

2022-02-14 11:43

Ospecifik ländryggsmärta

Vi är två fysioterapeutstudenter som studerar på Uppsala universitet. Just nu genomför vi vårt examensarbete baserad på en enkätstudie om fysioterapeutiska åtgärder för behandling av ospecifik ländryggssmärta. För att delta i studien krävs det att du:
1. Är verksam fysioterapeut/sjukgymnast i Sverige
2. Har arbetat kliniskt inom primärvården (offentligt eller privat) under det senaste året
3. I din kliniska verksamhet har mött minst en patient i månaden med ospecifik ländryggssmärta under det senaste året

Länken till enkäten:
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/45754

Är detta du? Läs då gärna igenom vårt bifogade informationsbrev och svara på enkäten. Vi räknar med att det tar cirka 10 minuter. Med ditt deltagande bidrar du till den fortsatta utvecklingen av den fysioterapeutiska professionen. Tack så mycket för ditt deltagande!

Senaste nyheterna

Senaste nytt från INPA

2022-03-15 19:51

Att regelbundet titta in på INPA:s hemsida är ett måste för oss neurologiskt intresserade...

Kurser inom neurologi

2022-03-08 14:09

Nedan kommer förslag på kurser att söka. Vid intresse klicka vidare på länkarna för lärosätets eg...

Ospecifik ländryggsmärta

2022-02-14 11:43

Vi är två fysioterapeutstudenter som studerar på Uppsala universitet. Just nu genomför vi vårt...

Kommande disputationer

2019-09-12 21:53

Om du är på gång att disputera har du möjlighet att kontakta sektionen så kan vi annonsera här i...

Twitter

2019-09-12 21:10

Sektionen för Neurologi finns nu på Twitter