2019-10-08 21:28

Utbildning

Göteborgs universitet kommer att anordna ett antal uppdragsutbildningar inom neurologi under våren 2020.

Perspektiv på neurosjukvård - grundnivå 7,5 hp

Vård och rehabilitering vid promära tumörer i centrala nervsystemet hos vuxna - Avancerad nivå 7,5 hp

Traumatiska hjärnskador - Avancerad nivå 7,5 hp

Samtliga kurser sker på kvartsfart. För mer information gå in på hemsidan

Alternativt så går det bra att maila till 

uppdragsutbildning@neuro.gu.se

Senaste nyheterna

Årsmöte med utbildningsdag 2020

2019-11-18 22:00

Sektionen för Neurologi

"Save the date"

Fysioterapi 2019

2019-11-15 10:45

Hjärnans plasticitet och återhämtning efter stroke med fokus på arm- och handfunktion – Hur kan v...

Utbildning

2019-10-08 21:28

Göteborgs universitet kommer att anordna ett antal uppdragsutbildningar inom neurologi under våre...

Kommande disputationer

2019-09-12 21:53

Om du är på gång att disputera har du möjlighet att kontakta sektionen så kan vi annonsera här i...

Twitter

2019-09-12 21:10

Sektionen för Neurologi finns nu på Twitter