Kalendarium – Fysioterapeuterna

Kalendarium

Här nedan följer kommande Kurser/utbildningar/nätverk mm av intresse för oss inom neurologiområdet. Utbudet är stort men sektionen har en tydlig policy att inte göra reklam för vinstdrivande företag. Med detta i åtanke begränsas vad som publiceras här på hemsidan. 

Kurser som arrangeras av Universitet och Regioner i samverkan som är gratis eller till självkostnadspris. Även internationella nätverk kan belysas. Kommersiella kurser hänvisas till att köpa annonsplats i tidningen Fysioterapi för att där nå ut till intresserade Fysioterapeuter/Sjukgymnaster.

nov
07

07 november 2022

Ryggmärgsskador

Online

Extern arrangör

nov
08

08 november 2022

Personcentrerade vårdförlopp för Stroke/TIA

Digitalt

Sektionen för Neurologi

feb
09

09 februari 2023

Årsmöte

Stockholm

Sektionen för Neurologi

Under Kalendarium gör vi reklam för både våra egna kurser och utbildningar inom sektionen men även för externa kurser ifall dessa har en tydlig anknytning till neurologi och fysioterapi.

Vill du sprida info angående intressant kurs inom neurologi?

Kontakta styrelsen för vidare diskussion