Kalendarium – Fysioterapeuterna

Kalendarium

Här nedan följer kommande Kurser/utbildningar/nätverk mm av intresse för oss inom neurologiområdet. Utbudet är stort men sektionen har en tydlig policy att inte göra reklam för vinstdrivande företag. Med detta i åtanke begränsas vad som publiceras här på hemsidan. 

Kurser som arrangeras av Universitet och Regioner i samverkan som är gratis eller till självkostnadspris. Även internationella nätverk kan belysas. Kommersiella kurser hänvisas till att köpa anonsplats i tidningen Fysioterapi för att där nå ut till intersserade Fysioterapeuter/Sjukgymnaster.

sep
30

30 september 2021

Stroketeamdagen

Digitalt

Extern arrangör

okt
20

20 oktober 2021, 15:00 – 15:30

Implementering av evidensbaserad bedömning och behandling inom strokerehabilitering

Fysioterapi 2021

Sektionen för Neurologi

okt
28

28 oktober 2021 – 29 oktober 2021

World stroke congress

Digital kongress

Extern arrangör

mar
10

10 mars 2022

MS Forum

Stockholm

Sektionen för Neurologi

Under Kalendarium gör vi reklam för både våra egna kurser och utbildningar inom sektionen men även för externa kurser ifall dessa har en tydlig anknytning till neurologi och fysioterapi.

Vill du sprida info angående intressant kurs inom neurologi?

Kontakta styrelsen för vidare diskussion