Hjärnhälsa

12 september 2019

Plats: Stockholm

Sektionen för Neurologi, Extern arrangör

Kongress

Sjukskrivningarna för stressrelaterade tillstånd har ökat lavinartat de sista åren. Stress, utmattning och psyskisk ohälsa. Lär dig mer under konferensen Hjärnhälsa 1.5

Fokus ligger på att förmedla vetenskaplig kunskap om hjärnan, ge verktyg som är direkt tillämnbara både för att skydda sig och att använda i stressrelaterade tillstånd. Konferensen kommer även att belysa nyttan av fysisk aktivitet för välmående, balans mellan organismens olika system och hur vi hjälper hjärnan att vila. 

Kommande händelser
mar
20

20 mars 2020

Ridefysioterapi

Plats: Norge Oslo

Extern arrangör

mar
27

27 mars 2020

Årsmöte och utbildningsdag

Göteborg

Sektionen för Neurologi, Utbildning