MS Forum – Fysioterapeuterna

MS Forum

10 mars 2022

Plats: Stockholm

Sektionen för Neurologi

Uppdatering av kunskapsläget för dig som jobbar med personer som har MS. Välkommen till en konferens där samtliga aktörer i samhället, som i sin profession möter personer med MS, får möjlighet till en gemensam baskunskap. MS-forum arrangeras vartannat år i samarbete med MS-fonden.

Under 2 dagar i Mars planeras det för ett nytt MS Forum. Med anledning av Covid 19 har forumet flyttats fram vid 2 tillfällen. Nu äntligen hoppas vi att det blir av. Save the date 10-11 mars 2021.

Kontaktperson: Siv Ohlin, 0705716795, siv@neurologiska.se

Kommande händelser

okt
28

28 oktober 2021 – 29 oktober 2021

World stroke congress

Digital kongress

Extern arrangör

dec
09

09 december 2021 – 10 december 2021

Nordic Facial Nerve meeting

Plats : Uppsala

Extern arrangör

mar
10

10 mars 2022

MS Forum

Stockholm

Sektionen för Neurologi

maj
05

05 maj 2022 – 07 maj 2022

Nordiska ryggmärgsskadekonferensen NoSCoS

Plats:Solna

Extern arrangör