MS Forum – Fysioterapeuterna

MS Forum

10 mars 2022

Plats: Stockholm

Sektionen för Neurologi

Uppdatering av kunskapsläget för dig som jobbar med personer som har MS. Välkommen till en konferens där samtliga aktörer i samhället, som i sin profession möter personer med MS, får möjlighet till en gemensam baskunskap. MS-forum arrangeras vartannat år i samarbete med MS-fonden.

Under 2 dagar i Mars planeras det för ett nytt MS Forum. Med anledning av Covid 19 har forumet flyttats fram vid 2 tillfällen. Nu blir det äntligen av, 10-11 mars 2021.

Inbjudan

Anmälan

Kommande händelser

jun
01

01 juni 2022

Ménièrs sjukdom

Digitalt webinar 12:30-14:00

Sektionen för Neurologi

nov
05

05 november 2022

INPA global konferens

Extern arrangör