Neurologisk rehabilitering

10 oktober 2019

Plats: Ystad, Lasarettet, blå rummet

Extern arrangör

Nu är det dags för ny 2 dagars kurs med Agneta Siebers och Tom Arild Torstensen. Vi berör motorisk kontroll vid olika typer av sjukdomar/skador i nervsystemet, träningsstrategier, doserad träning vid spasticitet, synergibundenhet, och nedsatt koordination, intensitet i träningen för att uppnå plastiska förändringar och förbättrad motorisk kontroll samt smärta och smärtmodulering genom träning. 

Vill du veta mer ta kontakt med Cecila Winberg, 0411-995254

cecilia.winberg@skane.se 

Kommande händelser
mar
20

20 mars 2020

Ridefysioterapi

Plats: Norge Oslo

Extern arrangör

mar
27

27 mars 2020

Årsmöte och utbildningsdag

Göteborg

Sektionen för Neurologi, Utbildning