Nätverk stroke

30 januari 2020

Plats: Länssjkhuset Ryhov, Jönköping

Utbildning

Välkommen till nästa träff i nätverk stroke för södra Sverige. Vi träffas på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping torsdagen den 30/1 2020. Här kommer nu inbjudan med program och uppgifter om anmälan. Gå in i huvudentrén och följ skyltar till konferensrummet Cymbalen, hiss M, plan 5.

Program
09:00 FIKA OCH MINGEL
09:30 Välkomna
09:45 Modifierad CI-terapi i klinisk verksamhet
Maria Landén
Nätverksträffen 2021?
11:00 Mobilitet och dynamisk balans efter anaerysmal subarachnoidalblödning
Ludvig Toftedahl
11:45 LUNCH
12:45 Akut stroke TTU Tidig Understödd Utskrivning
Matilda Stjärnebring och Emelie Brengdahl
13:45 Work-shop - undersökning och bedömning med inriktning mot balans
Agneta Siebers
FIKA
15:15 Samling och kort avslutning
15:30 SLUT

Praktisk information
Parkering: Parkering för besökare finns på sjukhusområdet. Buss från Juneporten (Centralstationen) nummer 3 och 26.
Fika/lunch: Det är ingen avgift för dagen. Vi bjuder på fika för- och eftermiddag (ange ev. allergier). Lunch bekostas av var och en själv. Det finns restaurang och cafeteria på sjukhuset. Meddela om du tänker äta i restaurangen vid anmälan, så kan vi förvarna personal om extra gäster och boka bord så vi kan sitta tillsammans.


Anmälan: Senast 2020-01-17 till agneta.siebers@rjl.se 

Anmäl med namn, inom vilket verksamhetsområde du jobbar samt ev allergi.
(GDPR – vi sammanställer en deltagarlista, ange om du inte vill ha ditt namn på denna lista. Listan raderas efter träffen)
Vid frågor, ring Agneta 010-242 76 18, Maria 010-242 18 73, Matilda 010-242 25 67 eller Emelie 010-242 25 72

Kommande händelser
jan
30

30 januari 2020

Nätverk stroke

Länssjkhuset Ryhov, Jönköping

Utbildning

mar
20

20 mars 2020

Ridefysioterapi

Plats: Norge Oslo

Extern arrangör