Lokalt aktivitetsstöd

Medlemmar i neurosektionen har möjlighet att ansöka om medel för att anordna lokala utbildningsaktiviteter i syfte att utveckla och fördjupa kunskaper för fysioterapeuter inom neurologi. Ansökan om medel får endast göras av medlem i sektionen för neurologi.