2015

Sektionen för neurologi har fördelat 2015 års stipendium.

 Det förelåg fem ansökningar från fysioterapeuter. Följande har beviljats:

•Mialinn Arvidsson Lindvall, 9000 kr för genomförande av forskningsstudien ”Validitet och reliabilitet hos Six Spot Step Test för att mäta balans i gående hos personer med stroke”.

•Anna Bråndal, 9000 kr för genomförande av forskningsstudien “The feasability of aerobic training added to the ESD-service for patients with post-stroke fatigue”.

•Petra Pohl, 9000 kr för studieresa till Holland för att studera hur metoden Ronnie Gardiner Method används för personer drabbade av stroke.

•Avvai Singam, 12000 kr för deltagande och presentation av poster vid konferensen UK Stroke Forum Conference i Liverpool, England.
 
•Birgit Vahlberg, 9000 kr för genomförande av forskningsstudien “Promenadträning efter akut stroke- en förberedande studie”.