Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Vi vill stimulera och ge stöd till utveckling och fördjupning av såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området. Sektionens styrelse flyttar mellan olika delar av landet för att få så stor spridning av intresse och deltagande som möjligt. Sedan 2019 finns styrelsen i Göteborg.

Ordförande: Margit Alt Murphy
BSc inom ämnet fysioterapi från Tartu Universitet 1993 samt sjukgymnastexamen från Karolinska Institutet 2000. Magisterexamen vid Lunds Universitet 2005. Jag disputerade 2013 och blev docent vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 2018. Sedan 2000 arbetar jag i verksamheten för Arbetsterapi och fysioterapi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag är framförallt verksam inom neurologisk rehabilitering samt med FoU och implementering. Jag är specialist i neurologi sedan 2009 och blev utnämnd till universitetssjukhusöverfysioterapeut 2018. Mitt forskningsområde är neurologisk rehabilitering med fokus på sensomotorisk kontroll, rörelseanalys, arm- och handfunktion.
Kontakt:
Inst. of Neurovetenskap och fysiologi,
Klinisk neurovetenskap, Rehabiliteringsmedicin Göteborgs Universitet
Per Dubbsgatan 14, 3tr
413 45 Göteborg
margit.alt-murphy@neuro.gu.se

Kassör: Anna Danielsson
Sjukgymnastexamen Göteborg 1978. Arbetat med neurologisk rehabilitering sedan 1981. Magisterexamen och specialist i neurologi 2001, disputerade 2008 och antogs som docent i fysioterapi vid Göteborgs universitet 2018. Forskningsområdet innefattar bedömning och rehabilitering efter stroke. Arbetar som lektor vid fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs Universitet och kliniskt som fysioterapeut vid Rehabiliteringsmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Kontakt:
Inst. Neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs Universitet
Box 455
405 30 Göteborg
Tel: 031 7865743
anna.danielsson@neuro.gu.se

Sekreterare: Elin Magnusson
Sjukgymnastexamen 1996 och specialistkompetens i neurologi 2010. Sedan examen har jag arbetat med neurologi till och från, framförallt med intensivrehabilitering på Treklöverhemmets Rehabcenter, Vintersol och Neurooptima. Arbetar nu i ett Neurovårdteam på Capio Rehab Kvillebäcken, Göteborg.
Kontakt:
Capio rehab Kvillebäcken
Borstbindaregatan 6
417 22 Göteborg
Tel 0736559430
elin.magnusson@capio.se

Webbansvarig: Emma Andersson
Sjukgymnastexamen från Göteborgs Universitet 2004. Har sedan 2005 arbetat i kommunal regi inom LSS. Är nu verksam Fysioterapeut i hemsjukvården Göteborg. Mångårig klinisk erfarenhet av neurologiska tillstånd så som förvärvade hjärnskador, tonusproblematik mm.
Kontakt:

SDF Majorna-Linné
Första Långatan 28 A
413 27 Göteborg  

emma.andersson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Ledamot: Lena Kollén
Sjukgymnastexamen 1991, efter examen blev jag intresserad av neurologi. Har arbetat på strokeenheten på Sahlgrenska. Just nu är inriktning öppenvård neurologi, huvudvärk, yrsel. Jag blev specialist inom neurologi 2006 och 1998 medverkade jag i ett forskningsprojekt inom Hörsel och balansmottagning här på Sahlgrenska Universitet Sjukhus vilket ledde till min avhandling 2011 "Dizziness, Balance and rehabilitation in vestibular disorder". År 2017 blev jag utnämnd som överfysioterapeut. Mitt forskningsområde är Normaltryckshydrocefalus, yrsel och neurologisk rehabilitering.
Kontakt:
Fysioterapienheten
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg
lena.kollen@vgregion.se

Ledamot: Carina U Persson
Sjukgymnastexamen i Göteborg 1991, magisterexamen 2002 och specialistsjukgymnast inom neurologi 2003. Jag disputerade 2012 och blev år 2017 utnämnd till överfysioterapeut och 2019 till docent. Arbetar sedan 1991 inom verksamheten för arbetsterapi och fysioterapi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Är kliniskt verksam på strokeenheten på SU/Östra. Sedan år 2013 FoUUI-ledare med fokus på implementering av evidensbaserad rehabilitering efter stroke. Har varit 1:e sjukgymnast och huvudhandledare, samt arbetat som adjungerad klinisk adjunkt på Göteborgs universitet. Mina forskningsområden är rehabilitering efter stroke (postural kontroll, fall och bedömningsinstrument) och epidemiologi.
Kontakt:
Fysioterapienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Diagnosvägen 1
416 50 Göteborg
carina.persson@vgregion.se

Ledamot: Lena Rafsten
Sjukgymnast examen i Lund 1992. Flyttade till Göteborg 1993 och började arbeta på Mölndals Sjukhus. Arbetade först inom geriatriken med inriktning mot stroke men har sedan 1996 arbetat helt med neurologi och stroke. Arbetar sedan 2010 på strokeenheten Sahlgrenska sjukhuset. Inskriven doktorand sedan 2016 och mitt forskningsområde är tidig understödd hemgång efter stroke. Arbetar också med hästar och är en av de sjukgymnaster som är godkänd av jordbruksverket för att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård.
Kontakt:
Fysioterapienheten
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg
031-3421195
0733-645661
lena.rafsten@vgregion.se 

Ledamot:Susan Hassander Olausson

Sjukgymnastexamen Lunds Universitet 1997. Jag har arbetat med neurologisk rehabilitering både inom slutenvård på geriatrisk klinik och på strokeenhet samt inom primärvård i Neurorehab-team. Sedan 2002 arbetar jag i Närsjukvården i Halland och jag var med och startade upp Region Hallands Neurorehab-team inom närsjukvården. Mottagningen har ett brett uppdrag inom neurologisk rehabilitering och jag här därför gått flera olika utbildningar inom neurologi.

Kontakt :
Susan Hassander-Olausson
Sjukgymnast
Vårdcentralen Kolla
Närsjukvården Halland
Sjukstugegatan 18
43480 Kungsbacka

susan.hassander-olausson@regionhalland.se

Ledamot:Jenny Hedfors

Sjukgymnastexamen från Karolinska Institutet 2003 och därefter kompletterat med olika utbildningar och kurser inom neurologiområdet. Som yrkesverksam har jag arbetat på Rehabiliteringskliniken, Södra Älvsborgs sjukhus på neurologavdelning, tonusmottagning och med neurologisk rehabilitering av personer i yrkesverksam ålder i hjärnskadeteamet. 2013 anställd i Göteborgs stad på Dalheimers hus där jag arbetat mot daglig verksamhet för personer med förvärvade hjärnskador, med arbetslivsinriktade rehabilitering i REDA-programmet och på korttidsboende för yngre personer med rehabiliteringsbehov efter såväl hjärnskador som andra sjukdomar och skador.

Kontakt :
Göteborgs stad, Förvaltning Äldre Vård och omsorg, Hälso-och sjukvård

Korttidsboendet Dalheimers hus, Slottskogsgatan 12

jenny.hedfors@aldrevardomsorg.goteborg.se

Postadress: Korttidsboendet Dalheimers hus, Box 6131, 400 60 Göteborg