Styrelsen

Vi vill stimulera och ge stöd till utveckling och fördjupning av såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området. Sektionens styrelse flyttar mellan olika delar av landet för att få så stor spridning av intresse och deltagande som möjligt. Sedan 2014 finns styrelsen i Örebro.

Ordförande: Anette Forsberg

Sjukgymnastexamen 1991. Ganska snart blev jag intresserad av forskning och blev klar med magisterexamen 1997. Jag disputerade 2006 och blev docent vid Örebro Universitet 2014. Mitt forskningsområde är rehabilitering efter stroke, MS och Guillain-Barrés syndrom. Jag arbetar nu som verksamhetschef för Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset Örebro.

Kontakt:
Fysioterapiavdelningen
Universitetssjukhuset
Region Örebro län
701 85 ÖREBRO
tel. 019-6022304 anette.forsberg@regionorebrolan.se


Kassör: Helena Tholin

Sjukgymnastexamen Göteborg 1991. Magisterexamen Uppsala Universitet 2011. Har arbetat på Universitetssjukhuset Örebro 1991-2006 med neurologiska diagnoser i akutfas och rehabfas. Arbetar sedan 2006 som sjukgymnast med inriktning neurologi inom primärvården i Örebro.

Kontakt:
Karla vårdcentral
Älvtomtagatan 30
703 42 Örebro
019-6029517
0733-509919
helena.tholin@regionorebrolan.se


Ledamot (webbansvarig): Ewa Pettersson

Sjukgymnastexamen Uppsala Universitet 2006. Har arbetat på Akademiska sjukhuset 2006 -2010 med neurologiska diagnoser i akutfas och rehabfas. Arbetar sedan 2010 som sjukgymnast med inriktning neurologi inom primärvården i Örebro.

Kontakt:
Ängens vårdcentral
Landbotorpsallén 19
70226 Örebro
ewa.pettersson@regionorebrolan.se


Ledamot: Sandra Caris

Sjukgymnastexamen Uppsala 1999 och har jobbat med neurologi sedan 2002. Idag arbetar jag på Universitetssjukhuset i Örebro på en neurologavdelning där jag träffar patienter med olika neurologiska diagnoser i både akutfas och rehabfas. Under åren har jag främst arbetat med strokerehabilitering inom slutenvården.

Kontakt:
Avd för sjukgymnastik, M-hus
USÖ
70185 Örebro
sandra.caris@regionorebrolan.se


Ledamot: Lisa Frick

Sjukgymnastexamen Umeå Universitet 1998. Arbetat som sjukgymnast på Universitetssjukhuset i Örebro och Lindesbergs Lasarett främst med neurologi i akut fas och rehabfas. Idag arbetar jag som privat vårdgivare i Örebro läns landsting sedan februari 2014.

Kontakt:
Privat vårdgivare, samverkansavtal med Region Örebro Län
N Grev Rosengatan 3
70364 Örebro
019-106040
070-6315630


Ledamot: Anna Watz

Sjukgymnastexamen Uppsala Universitet 2003. Magisterexamen Klinisk medicinsk vetenskap Karolinska Institutet 2015. Jag har jobbat med neurologisk rehabilitering inom slutenvård och öppenvård sedan 2004. Arbetar nu på en medicinavdelning med neurologisk inriktning/strokeenhet på Karlskoga lasarett.

Kontakt:
Rehabenheten
Karlskoga lasarett
0586-66690
anna.watz@regionorebrolan.se


Ledamot: Erika Nordin

Sjukgymnastexamen Umeå Universitet 2000. Jag har arbetat med neurologisk rehabilitering inom sluten- och öppenvård på Rehabiliteringsmedicinska kliniken på USÖ (Universitetssjukhuset Örebro) sedan 2003.

Kontakt:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
019 – 602 78 51
erika.nordin@regionorebrolan.se