Styrelsen

Vi vill stimulera och ge stöd till utveckling och fördjupning av såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området. Sektionens styrelse flyttar mellan olika delar av landet för att få så stor spridning av intresse och deltagande som möjligt. Sedan 2019 finns styrelsen i Göteborg.

Ordförande: Margit Alt Murphy
BSc inom ämnet fysioterapi från Tartu Universitet 1993 samt sjukgymnastexamen från Karolinska Institutet 2000. Magisterexamen vid Lunds Universitet 2005. Jag disputerade 2013 och blev docent vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 2018. Sedan 2000 arbetar jag i verksamheten för Arbetsterapi och fysioterapi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag är framförallt verksam inom neurologisk rehabilitering samt med FoU och implementering. Jag är specialist i neurologi sedan 2009 och blev utnämnd till universitetssjukhusöverfysioterapeut 2018. Mitt forskningsområde är neurologisk rehabilitering med fokus på sensomotorisk kontroll, rörelseanalys, arm- och handfunktion.
Kontakt:
Inst. of Neurovetenskap och fysiologi,
Klinisk neurovetenskap, Rehabiliteringsmedicin Göteborgs Universitet
Per Dubbsgatan 14, 3tr
413 45 Göteborg
E-post: margit.alt-murphy@neuro.gu.se

Kassör: Anna Danielsson
Sjukgymnastexamen Göteborg 1978. Arbetat med neurologisk rehabilitering sedan 1981. Magisterexamen och specialist i neurologi 2001, disputerade 2008 och antogs som docent i fysioterapi vid Göteborgs universitet 2018. Forskningsområdet innefattar bedömning och rehabilitering efter stroke. Arbetar som lektor vid fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs Universitet och kliniskt som fysioterapeut vid Rehabiliteringsmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Kontakt:
Inst. Neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs Universitet
Box 455
405 30 Göteborg
Tel: 031 7865743
e-post: anna.danielsson@neuro.gu.se

Sekreterare: Elin Magnusson
Sjukgymnastexamen 1996 och specialistkompetens i neurologi 2010. Sedan examen har jag arbetat med neurologi till och från, framförallt med intensivrehabilitering på Treklöverhemmets Rehabcenter, Vintersol och Neurooptima. Arbetar nu i ett Neurovårdteam på Capio Rehab Kvillebäcken, Göteborg.
Kontakt:
Capio rehab Kvillebäcken
Borstbindaregatan 6
417 22 Göteborg
Tel 0736559430
elin.magnusson@capio.se

Webbansvarig: Emma Andersson
Sjukgymnastexamen från Göteborgs Universitet 2004. Har sedan 2005 arbetat i kommunal regi inom LSS. Är nu verksam Fysioterapeut på Habiliteringen Göteborg med inriktning mot ryggmärgsbråck. Mångårig klinisk erfarenhet av neurologiska tillstånd så som förvärvade hjärnskador, tonusproblematik mm.
Kontakt:
E-post: emma.sk.andersson@vgregion.se

Ledamot: Elisabet Hammarén
Sjukgymnastexamen 1980 vid Institutet för Arbetsterapeuter och Sjukgymnaster i Göteborg (IASG). Har arbetat inom ger-rehab, medicin och allmän neurologi fram till 1996. Därefter specialiserad mot neuromuskulära sjukdomar. Specialistkompetens inom neurologi 2005, disputerade 2014 och blev överfysioterapeut 2017. Forskningsinriktning: muskelkraft, balans och reliabilitet främst inom ärftliga neuromuskulära sjukdomar.
Kontakt:
Fysioterapienheten
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg
Tel: 031-3426934
Mob: 0706-581023
E-post: elisabet.hammaren@vgregion.se

Ledamot: Lena Kollén
Sjukgymnastexamen 1991, efter examen blev jag intresserad av neurologi. Har arbetat på strokeenheten på Sahlgrenska. Just nu är inriktning öppenvård neurologi, huvudvärk, yrsel. Jag blev specialist inom neurologi 2006 och 1998 medverkade jag i ett forskningsprojekt inom Hörsel och balansmottagning här på Sahlgrenska Universitet Sjukhus vilket ledde till min avhandling 2011 "Dizziness, Balance and rehabilitation in vestibular disorder". År 2017 blev jag utnämnd som överfysioterapeut. Mitt forskningsområde är Normaltryckshydrocefalus, yrsel och neurologisk rehabilitering.
Kontakt:
Fysioterapienheten
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg
E-post: lena.kollen@vgregion.se

Ledamot: Carina U Persson
Sjukgymnastexamen i Göteborg 1991, magisterexamen 2002 och specialistsjukgymnast inom neurologi 2003. Jag disputerade 2012 och blev år 2017 utnämnd till överfysioterapeut. Arbetar sedan 1991 inom verksamheten för arbetsterapi och fysioterapi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Är kliniskt verksam på strokeenheten på SU/Östra. Sedan år 2013 FoUUI-ledare med fokus på implementering av evidensbaserad rehabilitering efter stroke. Har varit 1:e sjukgymnast och huvudhandledare, samt arbetat som adjungerad klinisk adjunkt på Göteborgs universitet. Mina forskningsområden är rehabilitering efter stroke (postural kontroll, fall och bedömningsinstrument) och epidemiologi.
Kontakt:
Fysioterapienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Diagnosvägen 1
416 50 Göteborg
E-post: carina.persson@vgregion.se

Ledamot: Kristina Persson
Sjukgymnastexamen 2001. Sedan examen har jag arbetat med neurologi till och från både inom kommunal rehabilitering och primärvård. Arbetar nu i ett Neurovårdsteam på Bräcke Diakoni, Primärvårdsrehab Mölndal.
Kontakt:
Bräcke Diakoni, PVR Mölndal
Argongatan 2
43153 Mölndal
Tel: 0709-733975
E-post: kristina.persson@brackediakoni.se

Ledamot: Lena Rafsten
Sjukgymnast examen i Lund 1992. Flyttade till Göteborg 1993 och började arbeta på Mölndals Sjukhus. Arbetade först inom geriatriken med inriktning mot stroke men har sedan 1996 arbetat helt med neurologi och stroke. Arbetar sedan 2010 på strokeenheten Sahlgrenska sjukhuset. Inskriven doktorand sedan 2016 och mitt forskningsområde är tidig understödd hemgång efter stroke. Arbetar också med hästar och är en av de sjukgymnaster som är godkänd av jordbruksverket för att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård.
Kontakt:
Fysioterapienheten
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg
031-3421195
0733-645661
E-post: lena.rafsten@vgregion.se