Uppdaterat kalendarium!


Vi har noterat att annonsen i Fysioterapi gällande våra kurser inte var fullt uppdaterat. 

Hemsidan och kalendariet uppdateras kontinuerligt, och vi uppmanar därför alla som är intresserade av att läsa OMT att gå in på kalendariet på hemsidan, håll utkik under kurser på uppdateringar, och en aktuell version av annons på våra kurser kommer i nästa Manual! 

Länk till kurskalendariet