Kliniskt resonemang


Kliniskt resonemang - Praktiskt inriktade kurser om smärta, funktion och motorisk kontroll 
Kurserna genomförs i samarbete mellan Sektionen för OMT och Docilis kursforum

Ländrygg -Bäcken:   Kursinformation         

Var:

Lärare:
Pris:

Nacke-Skuldra:              

Var: 
Lärare: 
Pris: