Kinetic Control & The performance Matrix

Se också svenska hemsidan www.getmovement.se för information om pris och anmälan till Kinetic Control och The Performance Matrix i Sverige.

Kinetic Control

KURS I RÖRELSEKONTROLL OCH KOORDINATION RUNT LÄNDRYGG & HÖFT.
Datum: 24-25/11, 2018. 

 

Kontakta Patrik Pedersen patrik@arenafysio.com eller Joachim Heuer  joachim@fcodenplan.se

The Performance Matrix 

Kontakta Clare Pedersen clare@arenafysio.com för kurser