Ultraljudskurser – Fysioterapeuterna

Ultraljudskurser


Hands-on Sweden

Se hemsidan för information och anmälan http://hands-onsweden.se/

2020

Hands-on C repetition och examen

2021.01.21-2021.01.22

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter

2021.01.19-2021.01.20

Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter

2021.03.18-2021.03.19

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet

2021.04.22-2021.04.23

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet

2020.12.03-2020-12.04

Ultraljudsdiagnostik

Se hemsidan för information och anmälan  www.ultraljudsdiagnostik.info

2021: 

Steg 1 MSKUL grundkurs                          2-3 februari

Steg 3 MSKUL fördjupning övre               9-10 februari

Steg 2 MSKUL fördjupning nedre             27-28 april

Steg 3 MSKUL fördjupning övre               31 augusti-1 september

Steg 1 MSKUL grundkurs                          7-8 september

Steg 4 MSKUL examination/ repetition   16-17 november

Lärare Björn Cratz, för mer info maila: bjorn@dinfysio.se