Kinesiologi

Kinesiologi del 1
Nacke/skuldra:
  inga planerade kurser
Ländrygg/bäcken/höft: Inga planerade datum
Plats: Medfit, Stockholm
Information här
Frågor och anmälan: bjorn@norrlandskliniken.se

Kinesiologi del 2
Nacke/skuldra: inga planerade kurser
Ländrygg/bäcken/höft: 18 mars,9.00-12.00
Plats: Medfit, Stockholm
Information här
Frågor och anmälan: bjorn@norrlandskliniken.se

Kinesiologi del 3:
Nacke/skuldra: Inga planerade datum

Ländrygg/bäcken/höft: 18 maj,8.30-16.00
Plats: Medfit, Stockholm
Information här
Frågor och anmälan: bjorn@norrlandskliniken.se