Lower limb tendinopathy med Jill Cook

03 mars 2019

Plats: Stockholm

Sektionen för OMT

Datum: 3-4 mars 2019
Plats: Capio Artro Clinic, Sophiahemmet, Stockholm

Sektionen för OMT i samarbete med Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Kommande händelser
mar
03

03 mars 2019

Lower limb tendinopathy med Jill Cook

Stockholm

Sektionen för OMT

mar
06

06 mars 2019

OMT steg 1 Nedre, Västerås

Västerås

Sektionen för OMT

mar
07

07 mars 2019 – 08 mars 2019

MSK-UD 2 fördjupning nedre extremitet

Sektionen för OMT

mar
07

07 mars 2019 – 08 mars 2019

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremitet

Stockholm

Sektionen för OMT

mar
08

08 mars 2019 – 09 mars 2019

Hands-on B fördjupningskurs övre extremitet

Sektionen för OMT