MSKUL intoduktion övre & nedre

30 januari 2020

Plats: Linköping

Sektionen för OMT

För mer information, kontakta Björn Cratz på bjorn@dinfysio.se

Kommande händelser
mar
07

07 mars 2020

Rörelsekontroll Ländrygg & Höft

Stockholm

Sektionen för OMT

mar
11

11 mars 2020

OMT steg 1 Övre

Västerås

Sektionen för OMT

mar
11

11 mars 2020

OMT 1 Nedre

Lund

Sektionen för OMT

mar
19

19 mars 2020

Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter

Stockholm

Sektionen för OMT

mar
20

20 mars 2020

OMT steg 1 Övre

Umeå

Sektionen för OMT