Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Ordförande
Erik Nexborn, erik@omtsweden.se

Sekreterare
Cindy Ejneborn, cindy@omtsweden.se

Kassör
Christina Matson, christina@omtsweden.se

AU IFOMPT, AU Lärarrådet
Ingela Lundholm, ingela@omtsweden.se

Hemsida/webredaktör
Helen Bäckstedt, helen@omtsweden.se

AU Manualen
Kristian Larsson , kristian@omtsweden.se

Kongressansvarig
Christoffer Akbas, christoffer@omtsweden.se

AU Externa kurser
Benjamin Zairi , benjamin@omtsweden.se

Vice ordförande
Kari Huseth, kari@omtsweden.se

Sammankallande valberedningen
Henrik Olsson, henrik@torslandarehabcenter.se

 

Stadgar för sektionen

Godkända vid sektionens årsmöte den 4 februari 2000 samt av förbundstyrelsen april 2000. Ändring §9 vid sektionens årsmöte den 9 februari 2001. Mindre revidering och anpassning till förbundets nya organisation och normalstadgar för sektionerna vid sektionens årsmöte den 18 mars 2005, den 11 februari 2006 samt den 3 februari 2007. Ändring av §8 godkändes vid sektionens årsmöte den 21 mars 2014. Ändring av §2,3,4,5,7,8 godkändes vid sektionens årsmöte den 9 mars 2018.

Klicka här för att ladda hem stadgarna