OMT Sektionens Utbildningsprogram

 
För att ett land skall kunna vara medlem av IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) krävs att landet har ett godkänt utbildningsprogram i OMT baserat på de kvalitetssäkrade ”standards” som IFOMPT arbetat fram.
Sveriges OMT-utbildningsprogram är godkänt av IFOMPT. OMT-sektionen är sedan 1982 svensk representant inom IFOMPT/WCPT.
Vid frågor om IFOMPT, maila larare-ifompt@omtsweden.se

Här kan du läsa mer om OMT utbildningarna
Vid frågor om OMT utbildningarna, maila utbildning@omtsweden.se