Kaltenbornpriset

Kaltenbornpriset för främjande av klinisk kompetens inom Ortopedisk Manuell Terapi.

Utdelas till personer som har visat en betydande insats inom OMT specialistområde. Priset delas ut på OMT sektionens kongress. Priset består av ett diplom, blomster och ära. Vi uppskattar gärna att pristagaren medverkar i en närmare presentation i vår tidning samt hemsida och facebook.

Syfte med priset är :

  • Hedra Freddy Kaltenborn och hans arv inom OMT, nationellt och internationellt.
  • Förankra sektionens historiska rötter
  • Stimulera till klinisk kvalitetsarbete både när det gäller kliniskt handhavande och utveckling, men också dess vetenskapliga förankring.      

Nominering:

Priset delas ut vart annat år på OMT-kongressen under våren. Första gången priset utdelades var i mars 2017 och då hade styrelseledamöterna inom OMT-sektionen fått nominera kandidater.
Notis att nominering är öppen kommer att ske via annons i Manualen, OMT-sektionens hemsida och via Facebook/instagram. Nominering med motivering kan göras av leg. fysioterapeut som är medlem i OMT sektionen och skall vara öppen (ej anonym). Nomineringen öppnar på hösten och skall ske senast 15 december året innan kongressen. Nominering skickas in till vald styrelseledamot i enlighet med annonsen om nominering.
Nästa gång priset delas ut blir våren 2019, och nominering öppnar alltså hösten 2018 och stängs 15 december 2018. 

Beslut:

Beslut fattas av en jury bestående av sektionsstyrelsen. Beslut fattas med majoritet via sluten omröstning efter presentation och diskussion. 

Pristagare 2017: 

Peter Michaelson är docent och assisterande professor vid Luleå tekniska universitet.
Peter har med stort engagemang, struktur, ihärdighet och kunnande lyckats genomföra och etablera en Master i Fysioterapi med inriktning Ortopedisk Manuell Terapi som den första i sitt slag. Mastern i Luleå uppfyller såväl högskoleverkets krav på akademisk Masternivå, Fysioterapeuternas specialist förordning samt IFOMPT krav på godkänd utbildning i specialistområdet Ortopedisk Manuell Terapi. En kurs är genomförd, en andra är pågående och ett nytt intag sker hösten 2017. Detta har inneburit att fler fysioterapeuter kunnat utbilda sig inom specialistområdet men det har också inneburit att samverkan mellan kliniken och vetenskapen kommit närmre.  Vi vill på detta sätt hylla en person som möjliggjort ett lyft av fysioterapeuternas kliniska kunnande med vetenskapligt synsätt till gagn för patienterna och vården.

Kontaktperson/ansvarig för Kaltenbornpriset:

Kari Huseth, styrelseledamot OMT-sektionen. kari@omtsweden.se