Onkologisk och palliativ fysioterapi – Fysioterapeuterna

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Har du synpunkter på sektionens verksamhet, önskemål om aktiviteter eller hemsidan kontakta styrelsen. Vill du arbeta aktivt i styrelsen, hör av dig till valberedningen eller till någon i nuvarande styrelse.

Aktuellt

Högskoleutbildning i lymfterapi

2018-05-07 21:30

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Diskussionsforum

2018-04-03 21:51

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Utbildningsdagarna i Lund

2018-02-07 16:58

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Kalendarium
mar
18

18 mars 2019

Utbildningsdagar

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi