Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

~ Årsmöte 31/3 kl. 11.45-12.45 via webben~ Mer information under aktuellt

Har du synpunkter på sektionens verksamhet, önskemål om aktiviteter eller hemsidan kontakta styrelsen. Vill du arbeta aktivt i styrelsen, hör av dig till valberedningen eller till någon i nuvarande styrelse.

Aktuellt

Årsmöte på webben

2020-03-18 08:04

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Inställda utbildningsdagar

2020-03-14 10:35

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Lymfödembehandling 7.5 hp

2020-01-16 19:33

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Kalendarium

okt
05

05 oktober 2020 – 06 oktober 2020

2nd International Conference in Physical Therapy in Oncology i Köpenhamn

Köpenhamn

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi