Aktuellt

Referat från första fysioterapeutiska konferensen om palliativ vård

2018-09-22 17:54

Temat var fysisk träning. Nedan kan du läsa tankar och reflektioner från Ingrid Gulde om...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer

2018-09-15 12:25

Sektionen har varit med och tagit fram en ny broschyr om samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vi...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Utbildningsdagarna 2019

2018-09-03 11:52

Snart kommer det preliminära programmet för utbildningsdagarna 18-19e mars i Karlstad.

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Fysisk rehabilitering vid skelettmetastasering

2018-08-27 21:19

PKC bjuder in till en kostnadsfri halvdagsutbildning om fysisk rehabilitering vid skelettmetastas...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Skicka in ditt abstract till WCPT 2019

2018-08-21 22:35

Nu är tiden även inne att lämna in abstrakts för konferensen!!

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

GRANSKARE AV ABSTRAKT SÖKES TILL WCPT (World Congress for Physical Therapy)

2018-08-21 22:31

Om man vill vara granskare för abstract till WCPT kongressen I Geneve nästa år, så kan man...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Högskoleutbildning i lymfterapi

2018-05-07 21:30

Vi har fått en förfrågan om vi vill göra en uppdragsutbildning på högskolenivå för blivande...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Diskussionsforum

2018-04-03 21:51

Nu har vi skapat ett diskussionsforum för sektionen. Detta för att samtliga medlemmar skall kunna...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Utbildningsdagarna i Lund

2018-02-07 16:58

"Behandlingarna fick mig att överleva. Zumban fick mig att leva!"

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Abstract till världskongressen

2018-02-02 14:26

Den 23 februari är sista dagen för att skicka in abstract till världskongressen i Geneve, WCPT 20...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi