Aktuellt

Medlemsutskick och anmälan till utbildningsdagarna.

2018-10-25 22:24

Hej kära medlemmar! Hoppas att du har fått medlemsutskicket från oss i styrelsen. Det innehåller...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Utbildningsdagarna 2019

2018-10-11 22:13

Nu ligger anmälan för utbildningsdagarna 2019 ute på hemsidan.

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Centrum för cancerrehabilitering

2018-09-29 16:50

Välkomna på öppet hus hos Centrum för cancerrehabilitering 31a oktober på Sabbatsbergs sjukhus....

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Referat från första internationella konferensen för fysioterapeuter inom onkologi i Amsterdam

2018-09-22 17:54

Temat var fysisk träning. Nedan kan du läsa tankar och reflektioner från Ingrid Gulde om...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer

2018-09-15 12:25

Sektionen har varit med och tagit fram en ny broschyr om samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vi...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Utbildningsdagarna 2019

2018-09-03 11:52

Snart kommer det preliminära programmet för utbildningsdagarna 18-19e mars i Karlstad.

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Fysisk rehabilitering vid skelettmetastasering

2018-08-27 21:19

PKC bjuder in till en kostnadsfri halvdagsutbildning om fysisk rehabilitering vid skelettmetastas...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Skicka in ditt abstract till WCPT 2019

2018-08-21 22:35

Nu är tiden även inne att lämna in abstrakts för konferensen!!

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

GRANSKARE AV ABSTRAKT SÖKES TILL WCPT (World Congress for Physical Therapy)

2018-08-21 22:31

Om man vill vara granskare för abstract till WCPT kongressen I Geneve nästa år, så kan man...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Högskoleutbildning i lymfterapi

2018-05-07 21:30

Vi har fått en förfrågan om vi vill göra en uppdragsutbildning på högskolenivå för blivande...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi