Aktuellt – Fysioterapeuterna

Påminnelseinbjudan från Lunds Universitet till enkätstudie om inställningen till vetenskap inom fysioterapi!

TIDIGARE HAR DET GÅTT IVÄG ETT MAILUTSKICK TILL ER:

Subject: Har du besvarat enkäten om din inställning till vetenskap?

Du har tidigare via förbundet (Fysioterapeuterna) fått inbjudan till en enkätstudie som genomförs i syfte att undersöka fysioterapeuters/ sjukgymnasters uppfattning om och inställning till vetenskap. Undersökningen riktar sig till dig som kliniskt verksam fysioterapeut/ sjukgymnast i Sverige, oavsett vilken inställning eller intresse du har till vetenskap. Deltagandet är frivilligt, men för att få rättvisande resultat är det värdefullt om så många som möjligt besvarar enkäten. Vi vill därför här påminna/uppmuntra dig att besvara enkäten, om du inte redan gjort det. Du når enkäten genom att klicka på denna länk, där du även in ledningsvis får mer information om studien, samt kontaktuppgifter till ansvarig forskare (Frida Eek, Lunds universitet), om du har några frågor om studien: https://survey.mailing.lu.se/Survey/37747

 

Detta utskick har gått ut till samtliga medlemmar i Fysioterapeuterna, men även icke-medlemmar är välkomna att delta. Om du har kollegor (som t ex inte är medlemmar) får du väldigt gärna förmedla inbjudan till enkäten via denna länk (som har anpassad inledande information): https://survey.mailing.lu.se/Survey/41342

Notera att du/ni bara ska svara via EN av länkarna!

 
SPRIDNING VIA SOCIALA MEDIER:

"Länk till pågående enkät riktad till kliniskt verksamma fysioterapeuter/sjukgymnaster i Sverige: https://survey.mailing.lu.se/Survey/41342

 

Forskare vid Lunds och Uppsala universitet genomför en studie om fysioterapeuters/sjukgymnasters uppfattning om och inställning till vetenskap. Undersökningen riktar sig till dig som kliniskt verksam fysioterapeut/sjukgymnast i Sverige, oavsett vilken inställning eller intresse du har till vetenskap. Om du är medlem i Fysioterapeuterna har du redan fått inbjudan via mail, men enkäten riktas även mot icke-medlemmar i förbundet. Om du inte svarat på enkäten kan du göra det via denna länk. Förmedla gärna inbjudan även till dina kollegor!

 

Deltagandet är frivilligt, men för att få rättvisande resultat är det värdefullt om så många som möjligt besvarar enkäten. Du når enkäten genom att klicka på denna länk, där du även inledningsvis får mer information om studien, samt kontaktuppgifter till ansvarig forskare (Frida Eek, Lunds Universitet) om du har frågor om studien: 

 https://survey.mailing.lu.se/Survey/41342 "

Boksläpp

2018-01-30 17:23

Missa inte boksläppet ’Fysioterapi inom Palliativvård’ på Stockholms Sjukhem 15e februari. Det...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Abstract

2018-01-30 17:17

Har ni ett pågående eller nyligen avslutat projekt på din arbetsplats? Just nu så finns möjlighet...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Utbildningsdagarna i LUND

2018-01-30 17:14

Nu är det snart dags för utbildningsdagarna så här kommer lite slutgiltig information!!

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Utbildningsdagar i Lund

2017-11-30 14:50

Varmt välkomna på utbildningsdagarna och årsmötet i Lund 5-6e februari.

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Stödgala för cancersjuka i Kurdistan

2017-11-01 17:35

Lite bilder från galan till förmån för cancersjuka i Kurdistan. På bild  ser vi vår kollega Pia...

Fysioterapi 2017

2017-10-20 16:03

Missa inte symposiet om cancerrehab av Pia Mickols - Ons 25 kl 14.15-15.15 i sal A2. Diskussioner...

Styrelsemöte

2017-09-12 22:50

En bild från styrelsens framgångsrika och inspirerande planeringsdag 4/9. Vi också hälsade varmt...

Nytt vårdprogram från hematologisektionen

2017-08-30 15:40

Nu ligger ett nytt vårdprogram för hematologipatienter under cytostatikabehandling ute på hemsida...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Nyhetsbrev Centrum för Cancerrehabilitering

2017-08-29 15:24

Läs sommarens nyhetsbrev från Centrum för Cancerrehabilitering här.

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Cancerrehabilitering på Fysioterapi 2017

2017-07-28 14:01

Unik möjlighet på Fysioterapi 2017!!

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi