Aktuellt – Fysioterapeuterna

Påminnelseinbjudan från Lunds Universitet till enkätstudie om inställningen till vetenskap inom fysioterapi!

 

Enkäten finns kvar September ut, så passa på!

Ni har fortfarande chansen att delta!

 

TIDIGARE HAR DET GÅTT IVÄG ETT MAILUTSKICK TILL ER:

Subject: Har du besvarat enkäten om din inställning till vetenskap?

Du har tidigare via förbundet (Fysioterapeuterna) fått inbjudan till en enkätstudie som genomförs i syfte att undersöka fysioterapeuters/ sjukgymnasters uppfattning om och inställning till vetenskap. Undersökningen riktar sig till dig som kliniskt verksam fysioterapeut/ sjukgymnast i Sverige, oavsett vilken inställning eller intresse du har till vetenskap. Deltagandet är frivilligt, men för att få rättvisande resultat är det värdefullt om så många som möjligt besvarar enkäten. Vi vill därför här påminna/uppmuntra dig att besvara enkäten, om du inte redan gjort det. Du når enkäten genom att klicka på denna länk, där du även in ledningsvis får mer information om studien, samt kontaktuppgifter till ansvarig forskare (Frida Eek, Lunds universitet), om du har några frågor om studien: https://survey.mailing.lu.se/Survey/37747

 

Detta utskick har gått ut till samtliga medlemmar i Fysioterapeuterna, men även icke-medlemmar är välkomna att delta.

Om du har kollegor (som t ex inte är medlemmar) får du väldigt gärna förmedla inbjudan till enkäten via denna länk (som har anpassad inledande information): https://survey.mailing.lu.se/Survey/41342

Notera att du/ni bara ska svara via EN av länkarna!

 
SPRIDNING VIA SOCIALA MEDIER:

"Länk till pågående enkät riktad till kliniskt verksamma fysioterapeuter/sjukgymnaster i Sverige: https://survey.mailing.lu.se/Survey/41342

 

Forskare vid Lunds och Uppsala universitet genomför en studie om fysioterapeuters/sjukgymnasters uppfattning om och inställning till vetenskap. Undersökningen riktar sig till dig som kliniskt verksam fysioterapeut/sjukgymnast i Sverige, oavsett vilken inställning eller intresse du har till vetenskap. Om du är medlem i Fysioterapeuterna har du redan fått inbjudan via mail, men enkäten riktas även mot icke-medlemmar i förbundet. Om du inte svarat på enkäten kan du göra det via denna länk. Förmedla gärna inbjudan även till dina kollegor!

 

Deltagandet är frivilligt, men för att få rättvisande resultat är det värdefullt om så många som möjligt besvarar enkäten. Du når enkäten genom att klicka på denna länk, där du även inledningsvis får mer information om studien, samt kontaktuppgifter till ansvarig forskare (Frida Eek, Lunds Universitet) om du har frågor om studien: 

 https://survey.mailing.lu.se/Survey/41342 "

Samtalskurs

2017-06-16 14:36

Vill du kurs i samtalskonst. Klicka på länken för att läsa mer.

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Hematologikonferens

2017-06-13 22:48

Nu finns inbjudan och preliminärt program till årets hematologikonferens (10e oktober 2017) uppla...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Plats för utbildningdagarna 2018?

2017-05-02 22:04

Vill du vara med och anordna eller vara del i en planeringsgrupp för utbildningsdagarna 2018?

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Anmälan öppen för utbildningsdagen; Andning i palliativ vård och Fysioterapi 2017

2017-04-25 22:16

Anmälan är öppen för Fysioterapi 2017 inklusive utbildningsdagen fredagen den 27 oktober- Andning...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Powerpoint från utbildningsdagen

2017-04-24 11:46

Det är nu möjligt att se föreläsarnas powerpointpresentationer från utbildningsdagen. Gå in på...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Facebooksida

2017-04-20 15:49

Gå gärna in och gilla vår facebooksida: "Onkologisk och palliativ fysioterapi" för att ta del av...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Kallelse till årsmöte 2017

2017-02-06 18:54

Styrelsen för onkologisk och palliativ fysioterapi önskar dig välkommen till Årsmöte tisdagen 14....

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Mail-anmälan till Utbildningsdagen nu öppen

2017-01-01 12:26

Nu kan du anmäla dig till Utbildningsdagen. Den hålls tisdagen den 14. mars 2017 i Stockholms...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Om Utbildningsdagen 2017

2016-11-28 19:09

Vi håller på för fullt att arrangera Utbildningsdagen som blir ju den 14. mars 2017 i Stockholms...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Nu kan du lägga in abstract

2016-11-01 20:50

Bästa medlem! Nu är det öppet för att lägga in abstract på en poster eller studie inför Fysiotera...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi