Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Nya artiklar Lungcancer

2014-11-26 10:36

Nya artiklar att läsa om lungcancer, kommer från McMaster Plus OBS! Kan strula med att få upp...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Livskvalitetsinstrument

2014-11-25 16:36

Ylva Hedin Larsson m fl har översatt ett livskvalitetsinstrument för bröstcanceropererade, den är...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Ny styrelse sökes

2014-10-29 15:38

Valberedningen bestående av Christina Snöbohm och Annette Berghammer söker nya medlemmar till...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Postrar

2014-10-29 15:33

Under fliken postrar har vi publicerat postrar som presenterades på Ubildningsdagarna i Örebro...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Nytt namn

2014-07-15 11:58

Nu har sektionen bytt namn till Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi.

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering

2014-06-14 11:57

Nu är det Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering klart. Nedan finns både korta och...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Tips om hemsidor och information

2014-04-26 11:14

Pia Mickols, fysioterapeut, Regionalt CancerCentra, Stockholm / Gotland lämnade bra tips på...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Artiklar från utbildningsdagarna

2014-04-26 10:56

George Lohse, fysioterapeut vid Camtö, Örebro Läns Landsting föreläste på utbildningsdagarna om...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Kontaktpersoner RCC

2014-04-14 15:31

Pia Mickols föreläste om Regionala cancercentra under utbildningsdagarna. Nedan presenteras...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Tack

2014-03-31 16:33

Vi i styrelsen vill tacka alla som kom på utbildningsdagarna 27-28 mars, Örebro. Vi ser fram mot...

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi