Arbetsgrupp kring remissvar för vårdprogram cancerrehab bildas - vill du vara med? – Fysioterapeuterna

2016-07-21 20:20

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Arbetsgrupp kring remissvar för vårdprogram cancerrehab bildas - vill du vara med?

Vill du vara med och påverka vårdprogram cancerrehab? Mejla i så fall ditt intresse av att vara med i arbetsgrupp som jobbar med remissvar på vårdprogram för cancerrehabilitering!

Sektionen för onkologi och palliativ fysioterapi ska bilda en arbetsgrupp som ska vara ett stöd till förbundet vid remissvar på vårdprogrammen för cancerrehabilitering.

Gruppen ska bestå av yrkesverksamma inom onkologi och palliativ vård, två från varje inriktning. Arbetet med vårdprogrammen är i full gång och Fysioterapeuterna står som en remissinstans för programmen. Där med kommer förfrågan om remissvar med kort varsel och med olika intervall. Det är korta remisstider på dessa vårdprogram och där av behöver arbetet vara effektivt.

Birgit Rösblad och Charlotte Chruzander från kansliet sitter också med i gruppen och ansvarar för att remissvaren skickas in samt är sammankallande för gruppen.

Gruppens uppgift är att ta emot remissförfrågan (Birgit ansvarar för administrering till gruppmedlemmar) och gemensamt sammanställa ett svar från förbundet. Möten sker per telefon samt via mail. Ingen ersättning kan utgå för dessa möten från facket.

Ansvarig från styrelsen är Sofia Jarlbring. Önskar du som medlem i sektionen sitta med i denna referensgrupp kontaktar du styrelsen på: styrelsen@onkologisektionen.se Senast den 1/9 behöver vi din intresseanmälan.

Senaste nyheterna

Sptemberinfo

2021-09-17 10:53

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i september låg fokus på Fysioterapi 2021 med halvdagsutbildningen om huvud- och...

Sommarhälsning

2021-06-24 16:04

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Hej alla medlemmar! Vårterminen började tyvärr inte så som vi hade tänkt oss– Utbildningsdagarna...

Juniinfo

2021-06-18 13:09

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i juni togs det bl.a. upp:

Majinfo

2021-05-23 10:28

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i maj togs bla. följande upp:

Aprilinfo

2021-04-23 10:26

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Rapport från styrelsemötet i april.