aprilinfo – Fysioterapeuterna

2021-04-23 10:26

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Aprilinfo

Rapport från styrelsemötet i april.

På styrelsemötet i april togs det upp att specialistrevideringen nu är i hamn! Ellen von Essen har gjort ett fantastiskt arbete med detta, tack Ellen!
NRPVs nya fysioterapeutrepresentant Charlotte Linderoth presenterade sig och vi ser fram emot ett gott samarbete framöver.
Planeringen är igång för Fysioterapi 2021 då vi anordnar en halvdagsutbildning med fokus på huvud-/halscancer. Utbildningsdagarna 2022 planeras också, hoppas att vi ses i Falun den 28-29 mars!
Vårens lunchföreläsningar fortsätter, 28/4, 10/5 och 8/6. Planen är att vi fortsätter även i höst med lunchföreläsningarna.
Vi jobbar på en kompetenskarta till hemsidan.
På nästa styrelsemöte kommer nya förbundsordförande Cecilia Winberg deltaga.

Senaste nyheterna

Sptemberinfo

2021-09-17 10:53

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i september låg fokus på Fysioterapi 2021 med halvdagsutbildningen om huvud- och...

Sommarhälsning

2021-06-24 16:04

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Hej alla medlemmar! Vårterminen började tyvärr inte så som vi hade tänkt oss– Utbildningsdagarna...

Juniinfo

2021-06-18 13:09

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i juni togs det bl.a. upp:

Majinfo

2021-05-23 10:28

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i maj togs bla. följande upp:

Aprilinfo

2021-04-23 10:26

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Rapport från styrelsemötet i april.