aprilwebinar – Fysioterapeuterna

2021-04-14 14:44

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Enkät till lunchföreläsning

Onsdagen den 28:e april kl.12.00-13.00 håller sektionen ett webbinarium som leds av Helena Igelström, klinisk lektor i fysioterapi vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Seminariet inleds med en kort presentation av resultaten från multicenterstudien Phys-Can och därefter följer en diskussion om innehåll och upplägg för den kommande kursen om fysisk träning och cancer. Diskussionen kommer utgå från svaren på nedanstående enkät

Svara på enkät om kommande kurs

Uppsala universitet planerar att starta en kurs om fysisk träning som del i cancerrehabiliteringen. Kursen kommer ges första gången hösten 2022. I arbetet med att planera kursens innehåll och upplägg vill vi bjuda in dig att besvara en enkät och därmed bidra med dina åsikter om vilka kunskaper och färdigheter som vore viktiga att fokusera på i kursen.

Enkäten riktar sig både till dig som redan arbetar med cancerrehabilitering och till dig som ännu inte gör det. Frågorna handlar om vad du anser vore relevant att ha med i en kurs om fysisk träning som en del i cancerrehabiliteringen. Svaren kommer utgöra betydelsefullt underlag för fortsatta diskussioner och planering av kursen. 

Svara på enkäten

Senaste nyheterna

Sptemberinfo

2021-09-17 10:53

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i september låg fokus på Fysioterapi 2021 med halvdagsutbildningen om huvud- och...

Sommarhälsning

2021-06-24 16:04

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Hej alla medlemmar! Vårterminen började tyvärr inte så som vi hade tänkt oss– Utbildningsdagarna...

Juniinfo

2021-06-18 13:09

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i juni togs det bl.a. upp:

Majinfo

2021-05-23 10:28

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i maj togs bla. följande upp:

Aprilinfo

2021-04-23 10:26

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Rapport från styrelsemötet i april.