fysdag20 – Fysioterapeuterna

2020-09-03 17:57

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Fysioterapins dag 2020

Sektionen anordnar en digital lunchföreläsning om palliativt förhållningssätt med Ida Malmström, Palliativ vård och ASIH Malmö. Länk till Teams kommer via mail.

Här är referenslistan från lunchföreläsningen av Ida Malmström.

Här är svaren, med länkar, till quizen! 
Evig ära till Fiona Cameron och Ida Kekonius som hade alla rätt!

Senaste nyheterna

Sptemberinfo

2021-09-17 10:53

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i september låg fokus på Fysioterapi 2021 med halvdagsutbildningen om huvud- och...

Sommarhälsning

2021-06-24 16:04

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Hej alla medlemmar! Vårterminen började tyvärr inte så som vi hade tänkt oss– Utbildningsdagarna...

Juniinfo

2021-06-18 13:09

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i juni togs det bl.a. upp:

Majinfo

2021-05-23 10:28

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i maj togs bla. följande upp:

Aprilinfo

2021-04-23 10:26

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Rapport från styrelsemötet i april.