lymfutb – Fysioterapeuterna

2020-01-16 19:33

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Lymfödembehandling 7.5 hp

I höst (v. 36 - v. 49) kommer en uppdragsutbildning hållas på Lunds Universitet i lymfödembehandling. Sista anmälan 15 maj via anmälningsblankett i kursbladet, se länk:

Kursblad lymfödembehandling 7.5 hp

Senaste nyheterna

Sptemberinfo

2021-09-17 10:53

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i september låg fokus på Fysioterapi 2021 med halvdagsutbildningen om huvud- och...

Sommarhälsning

2021-06-24 16:04

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Hej alla medlemmar! Vårterminen började tyvärr inte så som vi hade tänkt oss– Utbildningsdagarna...

Juniinfo

2021-06-18 13:09

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i juni togs det bl.a. upp:

Majinfo

2021-05-23 10:28

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i maj togs bla. följande upp:

Aprilinfo

2021-04-23 10:26

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Rapport från styrelsemötet i april.