Sök stipendium för att förbättra vård i livets slutskede för patienter som vårdas i glesbygd – Fysioterapeuterna

2019-02-16 16:24

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Stipendium att söka

Sök stipendium för att förbättra vård i livets slutskede för patienter som vårdas i glesbygd.

Pengarna för detta ändamål kommer från en insamling som gjordes efter att Olav Lindqvist från Varuträsk, disputerad sjuksköterska och bland annat aktiv i DöBra-projektet, mycket hastigt avled av en odiagnostiserad hjärtåkomma i mars 2018.Vi önskar att pengarna ska användas i Olavs anda, och hans intresse var att förbättra villkoren för personer i livets slutskede i glesbygd.

Stipendium kan sökas för att exempelvis göra en studieresa, planera ett projekt eller för att på annat sätt förbättra förutsättningarna för personer i livets slutskede i glesbygd. 
Alla idéer för att kliniskt förbättra vården är välkomna.

Har du tankar på hur du skulle kunna bidra till en bättre vård eller till ett bättre omhändertagande för de som befinner sig i livets slutskede, så är du välkommen att skicka in en ansökan. Storleken på de sökbara stipendierna är ca. 5 000 – 40 000 kronor.

Läs mer på https://www.nrpv.se under rubriken Aktuellt ”Olav Lindqvist stipendium” om vad du behöver för att skicka in ansökan som ska tillhanda senast 5 april 2019.

Senaste nyheterna

Sptemberinfo

2021-09-17 10:53

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i september låg fokus på Fysioterapi 2021 med halvdagsutbildningen om huvud- och...

Sommarhälsning

2021-06-24 16:04

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Hej alla medlemmar! Vårterminen började tyvärr inte så som vi hade tänkt oss– Utbildningsdagarna...

Juniinfo

2021-06-18 13:09

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i juni togs det bl.a. upp:

Majinfo

2021-05-23 10:28

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i maj togs bla. följande upp:

Aprilinfo

2021-04-23 10:26

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Rapport från styrelsemötet i april.