utbht20 – Fysioterapeuterna

2020-08-27 19:12

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Utbildningar framöver

Nu märks det att hösten är på gång, om inte annat genom alla utbildningar som dyker upp! Här är de som är aktuella framöver:

 • Lindring bortom bot, digital, 22 okt och 19 nov. Info
 • Hematologikonferens, Växjö, 5-6 nov. Info
 • NRPV fortbildning (illamående och lymfödem), Sigtuna, 12-13 nov. Info
 • Sektionens utbildningsdagar, Dalarna, 1-2 feb 2021
 • Palliativa konferensen, Växjö, 16-17 mars. Info
 • Internationell konferens för fysioterapeuter inom onkologi, Köpenhamn, 3-4 maj. Info
 • Internationell konferens om lymfödem, Köpenhamn, 6-8 maj. Info

Det finns även många digitala utbildningar att ta del av:

 • Betaniastiftelsen - Palliation ABC
 • Ersta Sköndal Bräcke högskolas webbutbildning där en del i utbildningen är palliativ vård
 • Palliativt kunskapscentrum - webbutbildningar i pallaitiv vård
 • Palliativt utvecklingscentrum i Lund - Webbutbildning i Palliativ vård
 • Regionalt Cancercentrum (RCC) Norr Webbutbildning allmän palliativ vård
 • Regionalt Cancercentrum (RCC) Väst webbutbildning riktar sig till medarbetare i Västra Götalandsregionen (står på hemsidan att den var tillgänglig till 1 juni 2020)

 

 

Senaste nyheterna

Sptemberinfo

2021-09-17 10:53

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i september låg fokus på Fysioterapi 2021 med halvdagsutbildningen om huvud- och...

Sommarhälsning

2021-06-24 16:04

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Hej alla medlemmar! Vårterminen började tyvärr inte så som vi hade tänkt oss– Utbildningsdagarna...

Juniinfo

2021-06-18 13:09

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i juni togs det bl.a. upp:

Majinfo

2021-05-23 10:28

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

På styrelsemötet i maj togs bla. följande upp:

Aprilinfo

2021-04-23 10:26

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Rapport från styrelsemötet i april.