6:e nationella konferensen om palliativ vård

11 mars 2020 – 12 mars 2020

Plats: Östersund

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Utbildningsdagar som anordnas för samtliga professioner som jobbar inom palliativ vård. Anordnas av NRPV (Nationella rådet för palliativ vård).

Kommande händelser

okt
05

05 oktober 2020 – 06 oktober 2020

2nd International Conference in Physical Therapy in Oncology i Köpenhamn

Köpenhamn

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi