Utbildningsdagarna - inställt

30 mars 2020 – 31 mars 2020

Plats: Göteborg

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Sektionens årliga utbildningsdagar med årsmöte. I år har vi ett stort beslut att fatta angående namnbyte för sektionen som påbörjades förra årsmötet. Ska vi heta Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi eller Sektionen för cancerrehabilitering och palliativ fysioterapi? Kom och gör din röst hörd! Kostnad: Medlemmar 1500 kr för två dagar, 1000 kr en dag. Icke medlemmar 2000 kr. Studenter 500 kr

Preliminärt program  till utbildningsdagarna i Göteborg 2020.
Här kan du anmäla dig.

Kommande händelser

okt
05

05 oktober 2020 – 06 oktober 2020

2nd International Conference in Physical Therapy in Oncology i Köpenhamn

Köpenhamn

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi