Specialistordningen

För närvarande revideras specialistordningen för fysioterapeuter. Detta arbete pågår som konsultation mellan kansliet, sektioner, nuvarande specialister och även högskolor och arbetsgivare. Målet är att den nya specialistordning kommer igång 2020. Nedan hittar du aktuell information från förbundet.

Här finns all information för dig som vill bli specialist enligt förbundets specialistordning.

Här finner du alla dokument och mallar du behöver i din väg till att bli specialist enligt förbundets Specialistordning.

 

Handledare

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (dataskyddsförordningen) i kraft. Detta medförde listan över godkända specialister och möjliga handledare har tagits bort från hemsidan. 

För dig som söker handledare, kontakta specialist@fysioterapeuterna.se