Styrelsen 2019

Styrelsen har möten månadsvis via Skype och träffas fysiskt en gång per år. Arbetet innebär delvis planering av utbildningsdagarna, delvis medverkan vid olika evenemang / föreläsningar / möten där cancer- och palliativa frågor berörs. Är du intresserad av att medverka i 2020 års styrelse, kontakta valberedningen.


Ordförande
Annette Berghammer
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se


Vice ordförande
Laila Brix Petersson
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se 

 
Sekreterare
Annika Andersson
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se


Kassör
Lilian Carlsson-Schenkel
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.seWebbredaktör
Ida Malmström
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

Ledamöter
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

                
Marika Jakobsson                 Ellen von Essen                Annika AnderssonValberedning
Fiona Cameron och Ingela Derkert
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

Revisorer
Ann-Charlotte Reisberg och Annica Morenius
ann-charlotte.reisberg@stockholmssjukhem.se
annica.morenius@sll.se

Representant NRPV
Ida Kekonius
ida.kekonius@stockholmssjukhem.se