Styrelsen 2018

Styrelsen har möten månadsvis via Skype och träffas fysiskt en gång per år. Arbetet innebär delvis planering av utbildningsdagarna, delvis medverkan vid olika evenemang / föreläsningar / möten där cancer- och palliativa frågor berörs. Är du intresserad av att medverka i 2018 års styrelse, kontakta valberedningen.

Tecknad gruppbild


Ordförande
Fiona Cameron
Ersta Diakoni, Stockholm
ordforande@onkologisektionen.seVice ordförande
Annette Berghammer
ASIH Stockholm Södra- Handen, Stockholm
viceordforande@onkologisektionen.se

 


Sekreterare
Niklas
Olivia rehabilitering, Stockholm
sekreterare@onkologisektionen.seKassör
Lilian Carlsson-Schenkel
Rehabhotellet ASIH
kassor@onkologisektionen.se
Webbredaktör
Camilla Crafoord
Spånga Rehab Västra, Stockholm
webbredaktor@onkologisektionen.se

 


Ledamot
Karin Fihn
Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
ledamot@onkologisektionen.se

 

Valberedning
Charlotte Werner och Carina Siller
charlotte.werner@capio.se
carina.siller@skane.se

 

Revisorer
Ann-Charlotte Reisberg och Annica Morenius
ann-charlotte.reisberg@stockholmssjukhem.se
annica.morenius@sll.se

 

Representant NRPV
Ida Kekonius
ida.kekonius@stockholmssjukhem.se