Styrelsen 2019

Styrelsen har möten månadsvis via Skype och träffas fysiskt en gång per år. Arbetet innebär delvis planering av utbildningsdagarna, delvis medverkan vid olika evenemang / föreläsningar / möten där cancer- och palliativa frågor berörs. Är du intresserad av att medverka i 2019 års styrelse, kontakta valberedningen.


Ordförande
Anette Berghammer
ordforande@onkologisektionen.seVice ordförande
Laila Brix Petersson
viceordforande@onkologisektionen.se

 


Sekreterare
Niklas
Olivia rehabilitering, Stockholm
sekreterare@onkologisektionen.seKassör
Lilian Carlsson-Schenkel
Rehabhotellet ASIH
kassor@onkologisektionen.seWebbredaktör
Ida Malmström
Palliativvårdsavdelningen Malmö
webbredaktor@onkologisektionen.se

 

Ledamöter
Annika Andersson 
Marika Jakobsson 
Ellen von Essen
ledamot@onkologisektionen.se


 

Valberedning
Charlotte Werner och Carina Siller
charlotte.werner@capio.se
carina.siller@skane.se

 

Revisorer
Ann-Charlotte Reisberg och Annica Morenius
ann-charlotte.reisberg@stockholmssjukhem.se
annica.morenius@sll.se

 

Representant NRPV
Ida Kekonius
ida.kekonius@stockholmssjukhem.se