Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen 2021

Styrelsen har möten månadsvis via Skype och träffas fysiskt en gång per år. Arbetet innebär delvis planering av utbildningsdagarna, delvis medverkan vid olika evenemang / föreläsningar / möten där cancer- och palliativa frågor berörs. Är du intresserad av att medverka i 2022 års styrelse, kontakta valberedningen.

Ordförande
Annette Berghammer
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se


Vice ordförande
Laila Brix Petersson
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se 

 
Sekreterare
Annika Andersson
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se


Kassör
Lilian Carlsson-Schenkel
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.seWebbredaktör
Ida Malmström
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

Ledamöter
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

 
Marika Jakobson                  

Ingela Derkert
Ingela Derkert

Valberedning
Fiona Cameron och Kersti Olsson
onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

Revisorer
Annica Morenius och Björn Uhrlin

Representant NRPV
Charlotte Linderoth