Verksamhet

Sektionen för onkologi och palliativ medicin bildades 1991 under namnet Onkologisektionen. Sektionen samlar fysioterapeuter från olika verksamhetsområden, som möter patienter med symtom och funktionshinder orsakade av onkologisk sjukdom och/eller behandling. År 2001 bytte sektionen namn och välkomnar därmed också fysioterapeuter som arbetar med andra diagnosgrupper inom palliativ medicin. Patienterna återfinns i alla åldersgrupper och inom sluten vård, poliklinisk mottagning, primärvård, hemsjukvård, privat vård samt vård på hospice. Fysioterapeuten är en del av teamet såväl i den preventiva och rehabiliterande vården som vid den palliativa vården och vården i livets slutskede.

De mångfacetterade symtomen kräver kompetens inom flera områden exempelvis andning/ cirkulation, smärta, ortopedi, neurologi och även kännedom om farmakologi och nutrition. Sektionen fungerar som ett nätverk för fysioterapeuter inom området och verkar för utbildning och kunskapsspridning. Sektionen grundades i samband med en veckolång internatkurs och både 1994 och 1996 anordnade sektionen veckokurser på Lydiagården i Höör i onkologi och palliativ vård.

Sektionen fungerar som remissinstans för Fysioterapeuterna. Styrelsen informerar medlemmarna om aktuella händelser och aktiviteter genom hemsidan, årliga utskick och genom annonsering i tidningen Fysioterapi.

Inom sektionen har tre intressegrupper, lymfologi, hematologi samt palliation, bildats för att ta till vara medlemmarnas kunskap och erfarenhet. Dessa grupper kan arbeta med vårdprogram, mätmetoder eller utbildningar. Styrelsen för sektionen samordnar arbetet och sprider informationen vidare till alla medlemmar. Läs mer under Intressegrupper.

Sektionen arrangerar utbildningsdagar i samband med årsmötet i februari/mars. Innehåll och tema varierar efter medlemmarnas önskemål. Läs mer under rubriken Utbildningsdagarna.

Den första styrelsen var hemmahörande i Stockholms regionen därefter i Skåne, Västra Götaland och åter i Stockholms regionen. På årsmötet 2012 bestämdes att styrelsen inte längre ska rotera runt i landet. Styrelsen kan dock bestå av medlemmar från olika delar av Sverige då vi i dag kan använda den digitala tekniken för att träffas (som tex Skype).

Sektionen heter numera Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2017-01-01 - 2017-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2016-01-01 - 2016-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2015-01-01 - 2015-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2014-01-01 - 2014-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperiod 2013-01-01 - 2013-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperioden 2013-01-01-2013-03-15

Verksamhetsberättelse
Kalenderperioden 2012-01-01-2012-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperioden 2011-04-01-2011-12-31

Verksamhetsberättelse
Kalenderperioden 2010-01-01-2011-03-31